Docente

Dr. Antonio Valle Arias  

Catedrático de universidade (CAT-UN)

Departamento Psicoloxía
Área Psicoloxía evolutiva e da educación
Investigación  Grupo de investigación Grupo de Investigación en Psicoloxía Educativa (Coordinador/a)
Liñas de investigación As principais liñas de investigación céntranse no estudo das variables motivacionais, as estratexias de estudo, os deberes escolares e a aprendizaxe autorregulada. Unha desas liñas de investigación centrouse no estudo das principais variables motivacionales implicadas na aprendizaxe e, especialmente, en coñecer o tipo de perfís motivacionais que mellor caracterizan tanto aos estudantes con éxito académico como aos estudantes con dificultades de aprendizaxe nas diferentes etapas educativas, centrándonos especialmente na educación superior. Ademais, tamén se estudou en que medida a implicación motivacional e cognitiva dos estudantes relaciónase cunha aprendizaxe autorregulada. Outra liña de investigación está centrada en coñecer en que medida o feito de facer ou non facer deberes escolares inflúe na aprendizaxe e o rendemento dos estudantes, así como o poder explicativo que teñen cada unha das variables implicadas en tal relación (p.e., do alumno, do profesor, do proceso instruccional, da implicación familiar).
Palabras chave Motivación, estratexias de aprendizaze, autorregulación da aprendizaxe, deberes escolares
Contacto Directorio da UDC
Orcid id0000-0001-8160-9181 ResearcherIDA-6776-2013 Scopus7006100028
Son Catedrático de Psicoloxía Evolutiva e da Educación na Universidade da Coruña. Formo parte de varios consellos editoriais de revistas científicas (Psicothema, Revista de Psicodidáctica, Papeles del Psicólogo, Aula Abierta, European Journal of Education and Psychology, etc.) e son editor asociado da Revista de Psicología y Educación e da Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación. Son coordinador do Grupo de Investigación en Psicoloxía Educativa (GIPED) da Universidade da Coruña, recoñecido como grupo de potencial crecemento dentro do Programa de Consolidación e Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia). Este grupo tamén está integrado na Rede de Investigación RIES (Rede de Inmigración, Escola e Sociedade), un proxecto de traballo en rede no que están implicados sete grupos de investigación das Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo e que está financiado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER). Ademais, son autor de máis dun centenar de artigos publicados en revistas científicas, dos cales sesenta estano en revistas indexadas en JCR. Tamén participei na última década en nove proxectos de investigación competitivos, dirixín oito teses de doutoramento, son coautor de trece libros e presentei máis de cen comunicacións e relatorios a congresos nacionais e internacionais. formei parte de varios comités de avaliación de diversos organismos como a ANEP, a ANECA, a Axencia Andaluza de Avaliación e a ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia). As principais liñas de investigación do Grupo de Investigación en Psicología Educativa (GIPED) céntranse no estudo das variables motivacionais, as estratexias de estudo, os deberes escolares e a aprendizaxe autorregulada.


Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, mestrados e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Documentación. Organización e Presentación dun Traballo de Investigación
Programa Oficial de Doutoramento en Sociedade do Coñecemento: Novas perspectivas en Documentación, Comunicación e Humanidades (Optativo)
11
Estratexias de Aprendizaxe e Estudo 10
Motivación e Emoción en Contextos Educativos 21
Prácticum I 20
Prácticum I 17
Traballo Fin de Grao 6
Traballo Fin de Máster 6
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Documentación. Organización e Presentación dun Traballo de Investigación
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
Programa Oficial de Doutoramento en Sociedade do Coñecemento: Novas perspectivas en Documentación, Comunicación e Humanidades (Optativo)
21
Motivación e Emoción en Contextos Educativos
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
21
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
6
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
18
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicopedagoxía
18
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Prácticas Externas (Prácticum)
Máster Universitario en Psicopedagoxía
2
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
12
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
12
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa).
12
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicopedagoxía
18
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Documentación. Organización e Presentación dun Traballo de Investigación
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
Programa Oficial de Doutoramento en Sociedade do Coñecemento: Novas perspectivas en Documentación, Comunicación e Humanidades (Optativo)
10
Motivación en Contextos Educativos
Máster Universitario en Psicopedagoxía
25
Prácticas Externas (Prácticum)
Máster Universitario en Psicopedagoxía
2
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
24
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
12
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicopedagoxía
12
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Documentación. Organización e Presentación dun Traballo de Investigación
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
10
Motivación en Contextos Educativos
Máster Universitario en Psicopedagoxía
15
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
24
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
12
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa).
0
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Documentación. Organización e Presentación dun Traballo de Investigación
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
30
Intervención nos déficits motivacionais e de interacción social nas persoas con discapacidade
Máster Universitario en Intervención na Discapacidade e na Dependencia
10
Motivación e Emoción en Contextos Educativos
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
30
Motivación en Contextos Educativos
Máster Universitario en Psicopedagoxía
35
Procesos Cognitivos na Discapacidade Intelectual
Grao en Educación Infantil
10
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
9,8
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
3,3

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2019/2020.

Facultade de Ciencias da Educación

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre xoves
10:00 a 14:00
P2A10

Traballos fin de grao e mestrado

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

A prevalencia das Intelixencias Múltiples en Educación Primaria. Estudo dun caso e propostas de mellora.
As Intelixencias Múltiples na Educación Primaria. Proposta Educativa.
Deseño dunha proposta baseada en Intelixencias Múltiples en Educación Primaria
Deseño dunha proposta de mellora da motivación do alumnado na aprendizaxe do inglés.
As matemáticas reformuladas: Unha proposta didáctica baseada na Teoría das Intelixencias Múltiples
Implicación nos deberes escolares e rendemento académico en estudantes de bacharelato
As Intelixencias Múltiples e a súa relevancia educativa: proposta dunha unidade didáctica para Educación Primaria.
As variables afectivo-motivacionais en estudantes con dificultades de aprendizaxe: deseño dun programa de intervención.
Cambios na implicación nos deberes ao longo da escolaridade obrigatoria
Deseño dunha proposta de intervención para a mellora do autoconcepto en escolares de Educación Primaria
Enfoques de traballo e implicación nos deberes en estudantes de Educación Secundaria Obligatoria
O Aprendizaxe Baseado en Proxectos mellora a motivación do alumnado?
Rendemento académico e implicación nos deberes escolares en estudantes de Secundaria
“Plan de Acción Titorial centrado no estudo e mellora da motivación do alumnado de Educación Secundaria”
A intelixencia emocional na aula de educación infantil: ¿cómo ensinar aos nenos/as a ser emocionalmente intelixentes?
A Teoría das Intelixencias Múltiples e a súa aplicación na Educación Infantil
As Intelixencias Múltiples: Proposta didáctica nunha aula de Educación Primaria.
Estratexias de autorregulación e rendemento académico en secundaria
Implicación nos deberes escolares en estudiantes de Educación Secundaria Obrigatoria
Intelixencias múltiples: unha proposta para a mellora das intelixencias persoais na Educación Primaria.
Motivación do alumnado na elección dos estudos de Formacion Profesional nun Centro educativo de A Coruña
Motivación dos alumnos de Educación Secundaria en aulas con metodoloxías basadas en proxectos
Un estudo comparativo dos deberes escolares no alumnado estranxeiro e non estranxeiro
Un estudo comparativo sobre a motivación académica do alumnado inmigrante e autóctono
As intelixencias múltiples na2ª etapa de Educación Infantil. Implementación da proposta educativa : 'As intelixencias múltiples, a través das artes'.
As Intelixencias Múltiples nas aulas de Educación Infantil
Deseño dun programa de intervención para a mellora da motivación de cara á lectura
Deseño e aplicación dunha proposta didáctica baseada nas Intelixencias Múltiples.
Enfoques de traballo e implicación nos deberes escolares en estudantes de Educación Primaria: Diferenzas en función do rendemento académico, do xénero e do curso
O emprego de actividades de xogo coma medio para a promoción da satisfacción escolar
Relacións entre a motivación e implicación nos deberes escolares e o rendemento académico nas matemáticas
Unha proposta pedagóxica en Educación Infantil:aplicación das intelixencias múltiples na aula.
As Intelixencias Múltiples na Aula de Educación Infantil.
As intelixencias múltiples: un reto para o sistema educativo
Autorregulación na discapacidade intelectual: Unha proposta baseada nas intelixencias múltiples para o alumnado con Síndrome de Down.
Autorregulación na Minusvalidez Intelectual. A Síndrome de X-Fráxil.
Unha proposta para desenvolver as intelixencias múltiples na aula de Educación Primaria


Resultados de investigación


Ver na web da UDC