Docente

Dra. Nuria Rebollo Quintela  

Profesor axudante doutor (AXU-DR)

Departamento Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
Área Métodos de investigación e diagnóstico en educación
Investigación  Grupo de investigación Grupo de Investigación en Avaliación e Calidade Educativa
Liñas de investigación Políticas de empleo destinadas a colectivos en riesgo de exclusión social Evaluación de compentencias en el Espacio Europeo de Educación Superior
Palabras chave Enseñanza Superior, métodos de enseñanza, métodos de evaluación, innovación pedagógica, evaluación de necesidades formativas
Contacto Directorio da UDC
Orcid id0000-0001-9026-0794 ResearcherIDH-8027-2015 Scopus55892987600


Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, mestrados e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Estudo de Necesidades e Avaliación de Programas 21
Función titorial e orientación académica
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Sector Servizos).
42
Orientación e Titoría 21
Prácticas Externas (Prácticum) 3
Prácticum I 10,5
Prácticum II 14
Traballo Fin de Grao 6
Traballo Fin de Máster 18
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Estudo de Necesidades e Avaliación de Programas
Máster Universitario en Psicopedagoxía
21
Función titorial e orientación académica
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Artes Plásticas e Visuais).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Ciencias Experimentais).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Educación Física).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Tecnoloxía).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Sector Servizos).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa).
42
Orientación e Titoría
Grao en Educación Infantil
21
Orientación, Titoría e Calidade
Grao en Educación Primaria
0
Prácticas Externas (Prácticum)
Máster Universitario en Psicopedagoxía
3
Prácticum II
Grao en Educación Infantil
8
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
12
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
12
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicopedagoxía
6
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Estudo de Necesidades e Avaliación de Programas
Máster Universitario en Psicopedagoxía
21
Orientación, Titoría e Calidade
Grao en Educación Primaria
42
Prácticas Externas (Prácticum)
Máster Universitario en Psicopedagoxía
2
Prácticum I
Grao en Educación Primaria
10
Prácticum II
Grao en Educación Primaria
2
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
12
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
12
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicopedagoxía
12
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Estudo de Necesidades e Avaliación de Programas
Máster Universitario en Psicopedagoxía
30
Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos
Grao en Educación Social
31,5
Orientación e Titoría
Grao en Educación Infantil
84
Orientación, Titoría e Calidade
Grao en Educación Primaria
84
Prácticum I
Grao en Educación Infantil
6,5
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
12
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Estudo de Necesidades e Avaliación de Programas
Máster Universitario en Psicopedagoxía
30
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos
Grao en Educación Infantil
97
Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos
Grao en Educación Social
42
Orientación, Titoría e Calidade
Grao en Educación Primaria
63
Prácticum I
Grao en Educación Social
8,5
Prácticum II
Grao en Educación Primaria
10
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
0
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
0
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Diagnóstico Pedagóxico
Grao en Educación Primaria
64
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos
Grao en Educación Infantil
63
Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos
Grao en Educación Social
32
Orientación e Políticas de Emprego
Grao en Educación Social
19
Orientación Ocupacional
Grao en Educación Social
19,7
Orientación, Titoría e Calidade
Grao en Educación Primaria
13,2
Prácticum I
Grao en Logopedia
9
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
6,2
Traballo Fin de Grao
Grao en Logopedia
12,7

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2019/2020.

Facultade de Ciencias da Educación

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre martes
09:30 a 11:30
P1 A 13
Primeiro cuadrimestre xoves
09:30 a 11:30
P1 A 13
Segundo cuadrimestre martes
09:30 a 11:00
P1 A13
Segundo cuadrimestre xoves
09:30 a 11:30
P1A 13
Segunda oportunidade martes
09:30 a 11:30
P1 A 13

Traballos fin de grao e mestrado

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

A calidade da vida escolar: Visión do alumnado de Educación Primaria
Dominio das competencias profesionais. A perspectiva do futuro mestre de Educación Infantil
Perfil competencial na formación inicial do mestre en Educación Infantil. Análise do grao de desenvolvemento.
Programación didáctica para 2º da ESO na materia de Educación Física
A percepción das competencias profesionais dende a visión do futuro psicopedagogo
Intelixencia emocional e rendemento académico en educación primaria
O Plan Xeral de Atención á Diversidade como marco de análise da Educación Inclusiva: un estudo de caso.
O traballo colaborativo como punto de encontro entre familia e escola
Programa educativo en habilidades para a vida a través dos alicerces da educación " ensinar a ser persoa, ensinar a convivir e ensinar a pensar"
A comunicación entre familia e escola como parte fundamental no proceso educativo
A educación emocional: proposta de programa de intervención para Educación Primaria
Autoconcepto nunha aula de Educación Primaria: Pautas de actuación
Familias e escola: relacións que favorecen ao alumnado
Habilidades sociais: unha educación cara á convivencia.
A intelixencia emocional: análise da realidade escolar nas aulas de Educación Infantil e Primaria
Análise dun Plan de Acción Titorial e detección de necesidades
Avaliación do uso das Tecnoloxías da Información e Comunicación na aula de Educación Infantil
Detección de dificultades aptitudinais. Propostas de mellora para facilitar a transición entre a Educación Infantil e a Educación Primaria
Posta en valor da Educación Emocional
Relación Familia - Escola
A competencia lectora en Educación Primaria
A COMPRENSIÓN LECTORA EN 5º E 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA


Resultados de investigación


Ver na web da UDC