A A

Docente

Dr. Carlos Freire Rodríguez  

Profesor contratado interino de sustitución (INT-SU)

Departamento Psicoloxía
Área Psicoloxía evolutiva e da educación
Investigación  Grupo de investigación Grupo de Investigación en Psicoloxía Educativa
Liñas de investigación Motivación académica Estrés académico Bienestar psicológico
Contacto Directorio da UDC


Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, mestrados e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Atención Temperá
Máster Universitario en Discapacidade e Dependencia
21
Benestar psicolóxico
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
21
Comunicación aumentativa e alternativa no contexto da educación especial
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
11
Dificultades de Aprendizaxe
Grao en Educación Primaria
47
Intervención psicopedagóxica nas dificultades de aprendizaxe
Máster Universitario en Psicopedagoxía
21
Motivación en contextos educativos
Máster Universitario en Psicopedagoxía
21,5
Prácticas Externas (Prácticum)
Máster Universitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías
11
Psicoloxía do Desenvolvemento
Grao en Educación Social
21
Psicoloxía do Desenvolvemento da Linguaxe
Grao en Logopedia
37
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
9
Trastornos da Lectura, a Escritura e o Cálculo
Grao en Logopedia
56
Trastornos da Lingua oral e Escrita
Grao en Educación Primaria
31
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Atención Temperá 21
Benestar psicolóxico 21
Dificultades de Aprendizaxe 34,5
Intervención nas Alteracións da Aprendizaxe da Lecto-Escritura e Aportacións das TIC 12,5
Lectura e novas tecnoloxías 15
Motivación e emoción en contextos educativos 7
Prácticas Externas (Prácticum) 22,5
Psicoloxía do Desenvolvemento 21
Psicoloxía do Desenvolvemento da Linguaxe 21
Traballo de Fin de Máster 6
Traballo Fin de Grao 12
Traballo Fin de Grao 6
Trastornos da Lectura, a Escritura e o Cálculo 54
Trastornos da Lingua oral e Escrita 46,5
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Autorregulación cognitivo-comportamental
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
25
Benestar psicolóxico
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
25
Dificultades de Aprendizaxe
Grao en Educación Primaria
24
Intervención nas Alteracións da Aprendizaxe da Lecto-Escritura e Aportacións das TIC
Máster Universitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías
5
Intervención Psicolóxica nas Discapacidades
Grao en Educación Social
5
Intervención Psicolóxica no Contexto Familiar
Grao en Educación Infantil
40
Lectura e novas tecnoloxías
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
10
Motivación e emoción en contextos educativos
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
10
Practicum I
Grao en Educación Social
5
Psicoloxía do Desenvolvemento
Grao en Educación Social
21
Psicoloxía do Desenvolvemento da Linguaxe
Grao en Logopedia
21
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Social
6
Trastornos da Lectura, a Escritura e o Cálculo
Grao en Logopedia
45
Trastornos da Lingua oral e Escrita
Grao en Educación Primaria
48
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Autorregulación cognitivo-comportamental
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
25
Dificultades de Aprendizaxe
Grao en Educación Primaria
24
Lectura e novas tecnoloxías
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
10
Motivación e emoción en contextos educativos
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
10
Practicum I
Grao en Educación Social
15
Psicoloxía do Desenvolvemento
Grao en Educación Social
36
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
0
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Social
0
Trastornos da Lectura, a Escritura e o Cálculo
Grao en Logopedia
21
Trastornos da Lingua oral e Escrita
Grao en Educación Primaria
48
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Desenvolvemento Cognitivo, Social e da Personalidade
Grao en Logopedia
16
Desenvolvemento e Prevención de Condutas Aditivas
Grao en Educación Social
21
Dificultades de Aprendizaxe
Grao en Educación Primaria
22
Intervención Psicolóxica nas Discapacidades
Grao en Educación Social
10
Practicum I
Grao en Educación Social
10
Psicoloxía do Desenvolvemento
Grao en Educación Social
47
Sistemas Alternativos de Comunicación
Grao en Educación Primaria
24
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Social
3
Trastornos da Lectura, a Escritura e o Cálculo
Grao en Logopedia
21
Trastornos da Lingua oral e Escrita
Grao en Educación Primaria
10
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
PSICOLOXÍA
Grao en Fisioterapia
40
Psicoxerontoloxía
Grao en Educación Social
10

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2017/2018.

Facultade de Ciencias da Educación

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre luns
18:30 a 20:30
P0A15
Primeiro cuadrimestre mércores
10:00 a 12:00
P0A15
Segundo cuadrimestre xoves
17:30 a 21:30
P0A15
Segunda oportunidade luns
11:30 a 14:30
P0A15

Traballos fin de grao e mestrado

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

"O trastorno por xogo patolóxico. Intervención sobre a xestión emocional e a prevención de recaídas desde a perspectiva da Educación Social".
A ansiedade ante os exames na Educación Primaria
Afrontamento do estrés, fortaleza académica e apoio social en estudantes universitarios
Deberes escolares e percepción do profesorado de Educación Primaria
O acoso escolar. Programa de prevención.
Proposta didáctica para a mellora do benestar psicolóxico no alumnado de Educación Primaria
A arte como mediadora na intervención social con persoas drogodependentes. Liber-Arte, un proyecto en comunidade terapéutica.
As dificultades de aprendizaxe en Educación Primaria: Programa de intervención sobre variables afectivo-motivacionais
Autoeficacia docente e tarefas para casa na escolaridade obrigatoria
O bullying en educación primaria. Proposta didáctica.
Relación entre enfoques de aprendizaxe e estratexias de afrontamento académico
PROXECTO DE PREVENCIÓN DO CONSUMO DE ALCOL NA ADOLESCENCIA
Proxecto de prevención do consumo de drogas na Adolescencia "Xuntos"


Resultados de investigación


Ver na web da UDC