Docente

Dr. Manuel Peralbo Uzquiano  

Catedrático de universidade (CAT-UN)

Departamento Psicoloxía
Área Psicoloxía evolutiva e da educación
Investigación  Grupo de investigación Grupo de investigación en psicoloxía do desenvolvemento e da aprendizaxe escolar (Coordinador/a)
Liñas de investigación Desarrollo del lenguaje oral y escrito Familia y educación Lectura y nuevas tecnologías Funciones ejecutivas, conciencia fonológica y lectura
Palabras chave Desarrollo del lenguaje, lectura y nuevas tecnologías, funciones ejecutivas, familia y educación
Contacto Directorio da UDC


Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, mestrados e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Lectura e Novas Tecnoloxías
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
21
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
12
Traballo Fin de Grao
Grao en Logopedia
8
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
6
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías
8
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Lectura e Novas Tecnoloxías 6
Traballo Fin de Grao 6
Traballo Fin de Grao 16
Traballo Fin de Máster 16
Traballo Fin de Máster 6
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Intervención nas Alteracións da Aprendizaxe da Lecto-Escritura e Achegas das TIC
Máster Universitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías
5
Lectura e Novas Tecnoloxías
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
6
Traballo Fin de Grao
Grao en Logopedia
24
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías
16
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Intervención nas Alteracións da Aprendizaxe da Lecto-Escritura e Achegas das TIC
Máster Universitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías
5
Lectura e Novas Tecnoloxías
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
20
Traballo Fin de Grao
Grao en Logopedia
16
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías
24
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
18
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Intervención nas Alteracións da Aprendizaxe da Lecto-Escritura e Achegas das TIC
Máster Universitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías
10
Lectura e Novas Tecnoloxías
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
20
Psicoloxía do Desenvolvemento da Linguaxe
Grao en Logopedia
84
Traballo Fin de Grao
Grao en Logopedia
32
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa).
12
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
24
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías
16
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Desenvolvemento Cognitivo, Social e da Personalidade
Grao en Logopedia
16
Intervención nas Alteracións da Aprendizaxe da Lecto-Escritura e Achegas das TIC
Máster Universitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías
10
Lectura e Novas Tecnoloxías
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
30
Psicoloxía do Desenvolvemento da Linguaxe
Grao en Logopedia
84
Traballo Fin de Grao
Grao en Logopedia
22,7
Traballo fin de máster
Máster Universitario en Intervención na Discapacidade e na Dependencia
6,7
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías
20

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2018/2019.

Facultade de Ciencias da Educación

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre mércores
10:00 a 14:00
Despacho P2A5
Segundo cuadrimestre xoves
10:30 a 12:30
Despacho P2A5
Segundo cuadrimestre venres
10:30 a 12:30
P2A5
Segunda oportunidade martes
11:00 a 15:00
P2A5

Traballos fin de grao e mestrado

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

Adaptación da alimentación nun caso de parálise cerebral
Proposta de intervención logopédica para un caso de TEA
As matemáticas no mar a través do movemento OAOA
Comunicación aumentativa e alternativa na parálisis cerebral: valoración e programación dun caso.
Elaboración dunha Unidade Didáctica para o tratamento do Trastorno Específico da Linguaxe
Movimientos oculares y lectura de partituras a primera vista
Relación entre os resultados da Avaliación Docente e o rendemento académico do alumnado do primeiro curso da Facultade de CC da Educación
Unha análise das relacións entre as medidas de conciencia fonolóxica do LolEva e da PSL
Cambios nos perfís motivacionais na etapa educativa
Efectos dun programa de intervención baseado no uso de abreviaturas SMS sobre as dificultades de escritura en estudantes de 6º de Educación Primaria
Efectos dun programa de intervención cognitivo-lingüístico sobre un caso de dificultades de aprendizaxe.
O desenvolvemento da linguaxe de 3 a 6 anos. Proposta de intervención para a estimulación da linguaxe no segundo ciclo da educación infantil.
Tratamento da disfaxia nun caso de enfermidade de Parkinson
Unha análise dos perfís pragmáticos en TL e TEA a través do EDPRA.
Abreviaturas SMS como ferramenta para a mellora da competencia lectora en escolares de 6º curso de ensino primario
As emocións básicas en nenos con TEA. Un estudo de caso.
Deseño dun programa de intervención sobre a coherencia central en nenos/as con TEA
Efectos da intervención sobre funcions executivas nun caso de trastorno do aprendizaxe non verbal
Funcións executivas e teoría da mente en TEA. Efectos dun programa de intervención
Deseño dun programa de intervención sobre o nivel de estrés, calidade de vida e funcionamento familiar para familias de nenos con TEA
Efecto dun programa de intervención sobre o nivel de estrés, calidade de vida e estructura familiar para pais de nenos con TEA
Efectos da intervenciónen Teoria da Mente nun neno conTEA
Efectos dun Programa de Intervención Psicoeducativa sobre as funcións executivas nun neno con síndrome de Asperger
Relación entre conciencia fonolóxica e aprendizaxe lector en dislexia
Tecnoloxía de recoñecemento de voz e dislexia. Un punto de partida para mellorar as dificultades en lectoescritura
Teoría da Mente en nenos con TEA.: efectos da intervención a través das TIC
Valoración dun programa de intervención para nenos con T.E.A basado nas TIC
Aportacións das TIC para a avaliación, diagnóstico e intervención sobre a linguaxe e as súas alteracións.
Dimensións da personalidade, motivación e rendemento escolar
Efectos sobre a conciencia fonolóxica dun programa de intervención para a mellora da memoria de traballo en 3º de Educación Infantil
O acceso a produtos culturais mediante as TIC durante a adolescencia
Programa de Intervención basado no u-learning para a mellora das habilidades lectoras en nenos de 3º ciclo de Educación primaria
Programa para o desenvolvemento das estratexias de aprendizaxe en alumnos de Diversificación Curricular
Relacións entre velocidade de procesamento, conciencia fonolóxica e competencia lectora inicial
Tendencias actuais na investigación sobre a aprendizaxe da lectura
Valoración dos efectos dun programa de intervencion basado nas TIC sobre o desenvolvemento dun neno con TEA


Resultados de investigación


Ver na web da UDC