Facultade de Ciencias da Educación
Universidade da Coruña
 
Accesos Directos
Normativa Académica


LOU e Estatutos da UDC

Regulamento de Réxime Interno da Facultade de Ciencias da Educación

Normativa de xestión académica da UDC para o curso 2016-2017

Normativa de Organización para o Docencia nos Graos para o curso 2016-2017

Normativa Académica Xeral

Normativa P.D.I.

Normativa P.A.S.

Normativa Estudantes

Norma que regula o réxime de dedicación ao estudo e a permanencia e a progresión dos estudantes de Grao e Máster Universitario na UDC

Diseño y desarrollo: Artismedia.es