Estudos

Grao en Educación Infantil  (Grupo  A)

MateriasPRIMEIRO CURSO

001 Teoría da educación 1C Malheiro Gutiérrez, José Manuel
002 Deseño, desenvolvemento e avaliación do currículo 1C Méndez García, Rosa
003 Socioloxía da educación 1C Vázquez Fernández, Xosé Gabriel
004 Psicoloxía do desenvolvemento de 0 a 6 anos 1C Porto Rioboo, Ana María
Ogneva , Anastasiia
005 Tecnoloxías da información e a comunicación en educación 1C Fernández Prieto, Marta
006 Historia da educación 2C Rivas Barros, Sabela
007 Psicoloxía da aprendizaxe en contextos educativos 2C Porto Rioboo, Ana María
008 Valores e educación para a igualdade 2C Cotelo Guerra, Dolores
009 Psicoloxía clínica infantil 2C Simón López, Miguel Ángel
Bueno Palomino, Ana María
010 Investigación e avaliación da calidade de proxectos educativos 2C Espiñeira Bellón, Eva
Losada Puente, Luisa


SEGUNDO CURSO

011 Educación inclusiva e multicultural 1C Castro Rodríguez, María Montserrat
012 Organización e avaliación de institucións escolares 1C Gómez Sánchez, Tania Fátima
013 Deseño de ambientes de aprendizaxe, materiais e recursos didácticos 1C Sánchez Blanco, Concepción
Torres Santomé, Jurjo
014 Educación matemática 1C Mato Vázquez, Mª Dorinda
015 Didáctica da lingua galega 1C Sobrino Freire, Iria
Ferreira Boo, María del Carmen
016 Orientación e titoría 2C Mendiri Ruiz de Alda, Paula María
Rebollo Quintela, Nuria
017 Intervención psicolóxica no contexto familiar 2C Baña Castro, Manoel
Vázquez Grobas, María Amparo
López Larrosa, Silvia
018 Didáctica da lingua castelán 2C Cano López, Pablo
019 Ensino das ciencias da natureza 2C Dulsat Ortiz, Carles
Vega Marcote, Pedro
020 Didáctica da expresión corporal 2C Varela Garrote, Lara


TERCEIRO CURSO

021 Deseño de Proxectos Educativos de 0 a 3 Anos 1C Espido Bello, Xosefa Eva
022 Intervención Psicolóxica e Prevención das Dificultades de Aprendizaxe 1C González Seijas, Rosa María
023 Didáctica da Expresión Musical 1C Chao Fernández, Rocío
Chao Fernández, Aurelio
024 Literatura Infantil e a súa Didáctica 1C Sobrino Freire, Iria
025 Medio Social e Cultural e a súa Didáctica 1C Bas López, Maria Begoña
026 Didáctica da Lingua Estranxeira 2C Lasa Álvarez, María Begoña
027 Didáctica da Expresión Plástica 2C Mesías Lema, José María
Calviño Santos, Guillermo
028 Practicum I 2C Baña Castro, Manoel
Fernández Prieto, Marta
Gómez Sánchez, Tania Fátima
Méndez García, Rosa
Mendiri Ruiz de Alda, Paula María
Rivas Barros, Sabela
Santorum Paz, María Rosa
029 Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica 2C Diéguez Cequiel, Uxío Breogán
030 Xogos Motores 2C Varela Garrote, Lara
031 Matemáticas e Xogo 2C Santamaria Recio, María Celina
032 Ensino do Corpo Humano e de Hábitos Saudables 2C Fuentes Silveira, María Jesús
033 Atención Temperá 2C Santorum Paz, María Rosa
034 Bases Didácticas da Educación Especial Inclusiva 2C Rodríguez Machado, Eduardo Rafael


CUARTO CURSO

035 Practicum II 1C Chao Fernández, Aurelio
Chao Fernández, Rocío
Cotelo Guerra, Dolores
Diéguez Cequiel, Uxío Breogán
Digón Regueiro, Alba Patricia
Espido Bello, Xosefa Eva
Espiñeira Bellón, Eva
Fernández Méndez, Juan Carlos
Gómez Sánchez, Tania Fátima
Mato Vázquez, Mª Dorinda
Mesías Lema, José María
Muriano Rodríguez, María Montserrat
Porto Rioboo, Ana María
Rebollo Quintela, Nuria
Rivas Barros, Sabela
Rouco Ferreiro, Javier F.
Santorum Paz, María Rosa
Varela Garrote, Lara
Vega Marcote, Pedro
Zapico Barbeito, María Helena
036 Pedagoxía da expresión musical 2C Chao Fernández, Rocío
Chao Fernández, Aurelio
037 Infancia, TV e outras pantallas 2C Digón Regueiro, Alba Patricia
038 Procesos cognitivos na discapacidade intelectual 2C Rodríguez Martínez, Susana
039 Educación psicomotriz e habilidades motrices 2C Arufe Giráldez, Víctor
Fraguela Vale, Raúl
040 Matemáticas na vida 2C Mato Vázquez, Mª Dorinda
041 Didáctica da educación ambiental e para a sustentabilidade 2C Vega Marcote, Pedro
042 Didáctica da dramatización e do teatro infantil 2C Couto Cantero, Pilar
043 Linguaxes audiovisuais e educación artística 2C Calviño Santos, Guillermo
044 Relixión, cultura e valores 2C Casás Salgado, Rafael Carlos
045 Traballo de Fin de Grao 2C Arufe Giráldez, Víctor
Baña Castro, Manoel
Barca Enríquez, Eduardo
Bas López, Maria Begoña
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Chao Fernández, Aurelio
Chao Fernández, Rocío
Cotelo Guerra, Dolores
Depalma Ungaro, Renee
Diéguez Cequiel, Uxío Breogán
Digón Regueiro, Alba Patricia
Dulsat Ortiz, Carles
Espiñeira Bellón, Eva
Fernández Prieto, Marta
García de la Torre, María del Pilar
García Morís, Roberto
Golías Pérez, Yolanda
Gómez Sánchez, Tania Fátima
González Seijas, Rosa María
Iglesias Amorín, Fernando
Laffon Lage, Blanca
Lasa Álvarez, María Begoña
López Larrosa, Silvia
Mato Vázquez, Mª Dorinda
Méndez García, Rosa
Mendiri Ruiz de Alda, Paula María
Muriano Rodríguez, María Montserrat
Otero Otero, Patricia
Peralbo Uzquiano, Manuel
Porto Rioboo, Ana María
Rebollo Quintela, Nuria
Redondo Díaz, María Milagros
Rego Agraso, Laura
Rivas Barros, Sabela
Rodríguez López-Vázquez, Alfredo
Rodríguez Martínez, Susana
Rouco Ferreiro, Javier F.
Sánchez Blanco, Concepción
Santorum Paz, María Rosa
Sobrino Freire, Iria
Suárez Brandariz, Roberto
Teasley Severino, Cathryn
Valdiglesias García, Vanessa
Varela Garrote, Lara
Vega Marcote, Pedro
Vieiro Iglesias, María del Pilar
Docentes

Exames

Curso 2018-2019
Todos os cursos, grupos  e convocatorias:   

Horarios

Horarios 2018-19 todos os cursos (Grupos A e B)   

Practicum

TFG

Guía Docente

- Documento Marco TFG

- Calendario TFG 2018-19

- Oferta temáticas

- Convocatoria elección de temáticas


Nota: toda a información atópase actualizada en Moodle

PAT