A A

Estudos

Grao en Educación Primaria  (Grupo  A)

MateriasPRIMEIRO CURSO

001 Teoría da educación 1C Zapico Barbeito, María Helena
002 Psicoloxía do desenvolvemento de 6 a 12 anos 1C Baña Castro, Manoel
003 Tecnoloxías da información e a comunicación en educación 1C Bueno Aguilar, Juan José
Estévez Blanco, Iris
004 Socioloxía da educación 1C Vázquez Fernández, Xosé Gabriel
005 Lingua galega e a súa didáctica 1C Mosquera Castro, Estefanía
006 Historia da educación 2C Cotelo Guerra, Dolores
007 Psicoloxía da aprendizaxe en contextos educativos 2C Porto Rioboo, Ana María
008 Educación matemática I 2C Naya Riveiro, Mª Cristina
Segade Pampín, María Elena
009 Deseño, desenvolvemento e avaliación do currículo 2C Gómez Sánchez, Tania Fátima
Sánchez Bello, Ana
010 Lingua castelá e a súa didáctica 2C Cano López, Pablo


SEGUNDO CURSO

011 Organización e avaliación de institucións educativas 1C Espido Bello, Xosefa Eva
012 Orientación, titoría e calidade 1C Losada Puente, Luisa
Rebollo Quintela, Nuria
013 Lingua e literatura galega e a súa didáctica 1C Pardo de Neyra Fernández Couso, Xulio
014 Deseño e desenvolvemento curricular da educación física 1C Fraguela Vale, Raúl
015 Educación artística e a súa didáctica 1C Calviño Santos, Guillermo
Suárez Brandariz, Roberto
016 Educación inclusiva e multicultural 2C Núñez Mayán, María Teresa
017 Lingua e literatura castelán e a súa didáctica 2C Enríquez Martínez, Iván
018 Educación matemática II 2C Naya Riveiro, Mª Cristina
Segade Pampín, María Elena
019 Didáctica das ciencias sociais I 2C Magdalena Vidal, María Victoria
020 Ensino e aprendizaxe das ciencias da natureza I 2C Rivadulla López, Juan Carlos
Fuentes Silveira, María Jesús


TERCEIRO CURSO

021 Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II A Paz Villasenín, Carlos Isolino de
Fuentes Silveira, María Jesús
022 Didáctica das Ciencias Sociais II A García Morís, Roberto
Bas López, Maria Begoña
023 Didáctica da Expresión Musical 1C Rosa Napal, Francisco César
Chao Fernández, Aurelio
024 Educación Matemática III 1C Soneira Calvo, Carlos
025 Xogos Motores (Mención Educación Física) 1C Varela Garrote, Lara
026 Expresión Corporal e Adaptacións Curriculares (Mención Educación Física) 1C Arufe Giráldez, Víctor
Carretero García, Miriam
027 Dificultades de Aprendizaxe (Mención Educación Especial) 1C Freire Rodríguez, Carlos
Ferradás Canedo, María del Mar
028 Trastornos da Lingua oral e Escrita (Mención Educación Especial) 1C Cuevas González, Lino Manuel
Freire Rodríguez, Carlos
029 Literatura Infantil e Xuvenil e a súa Didáctica (Mención Especialización curricular) 1C Muriano Rodríguez, María Montserrat
030 Resolución de Problemas en Matemática (Mención Especialización curricular) 1C Soneira Calvo, Carlos
Santamaria Recio, María Celina
031 Fundamentos da Educación Física na Sociedade Actual 2C Carretero García, Miriam
032 Didáctica da Lingua Estranxeira 2C Díaz Caneiro, María Eugenia
033 Practicum I 2C Cotelo Guerra, Dolores
Estévez Blanco, Iris
González Seijas, Rosa María
Muriano Rodríguez, María Montserrat
Rodicio García, María Luisa

Bueno Palomino, Ana María
Iglesias Salvado, José Luis
Rumbo Arcas, María Begoña


CUARTO CURSO

034 Practicum II 1C Baña Castro, Manoel
Bugallo Rodríguez, Ánxela
Chao Fernández, Aurelio
Diéguez Cequiel, Uxío Breogán
Fraguela Vale, Raúl
García Barros, Susana
García Morís, Roberto
Iglesias Salvado, José Luis
Losada Puente, Luisa
Martínez Losada, María Cristina
Mosquera Castro, Estefanía
Naya Riveiro, Mª Cristina
Rebollo Quintela, Nuria
Rivadulla López, Juan Carlos
Rodríguez Machado, Eduardo Rafael
Rosa Napal, Francisco César
Santamaria Recio, María Celina
Soneira Calvo, Carlos
Suárez Brandariz, Roberto
Zapico Barbeito, María Helena
Carretero García, Miriam
Ríos de Deus, María Paula
035 Educación física para o lecer (Mención Educación Física) 2C Fraguela Vale, Raúl
036 Iniciación deportiva (Mención Educación Física) 2C Arufe Giráldez, Víctor
Carretero García, Miriam
037 Sistemas alternativos de comunicación (Mención Educación Especial) 2C Gómez Taibo, María Luisa
038 Atención á diversidade: aspectos didácticos e organizativos (Mención Educación Especial) 2C Castro Rodríguez, María Montserrat
039 Diagnóstico pedagóxico (Mención Educación Especial) 2C Iglesias Cortizas, María Josefa
040 Medio histórico e xeográfico de Galicia e a súa didáctica (Mención Especialización curricular) 2C Bas López, Maria Begoña
041 Didáctica da educación para a saúde (Mención Especialización curricular) 2C Bugallo Rodríguez, Ánxela
042 Valores e educación para a igualdade (Mención Especialización curricular) 2C Iglesias Salvado, José Luis
043 Relixión, cultura e valores 2C Casás Salgado, Rafael Carlos
044 Traballo de Fin de Grao 2C Baña Castro, Manoel
Bobadilla Pérez, María
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Bueno Aguilar, Juan José
Bugallo Rodríguez, Ánxela
Carballal Miñan, Patricia

Couto Cantero, Pilar
Cuevas González, Lino Manuel
Diéguez Cequiel, Uxío Breogán
Fernández Prieto, Marta
Fraguela Vale, Raúl
Freire Rodríguez, Carlos
Fuentes Silveira, María Jesús
García Barros, Susana
García Morís, Roberto
González Sanmamed, Mercedes
González Seijas, Rosa María
Iglesias Cortizas, María Josefa
Iglesias Salvado, José Luis
Magdalena Vidal, María Victoria
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Martínez Losada, María Cristina
Mendiri Ruiz de Alda, Paula María
Mesías Lema, José María
Mosquera Castro, Estefanía
Naya Riveiro, Mª Cristina
Núñez Mayán, María Teresa
Pardo de Neyra Fernández Couso, Xulio
Paz Villasenín, Carlos Isolino de
Rebollo Quintela, Nuria
Rivadulla López, Juan Carlos
Rivas Barros, Sabela
Rodríguez López-Vázquez, Alfredo
Rosa Napal, Francisco César
Sánchez Bello, Ana
Soneira Calvo, Carlos
Torre Fernández, Enrique de la
Valle Arias, Antonio
Docentes

Exames

Curso 2017-2018
Todos os cursos, grupos  e convocatorias:   

Avaliación adiantada:   

Horarios

Horarios 2017-18 todos os cursos (Grupos A e B)   

Practicum

TFG

Guía Docente

- Documento Marco TFG

- Calendario TFG 2017-18

- Oferta temáticas

- Convocatoria elección de temáticas

 

Nota: toda a información atópase actualizada en Moodle

PAT