Estudos

Grao en Educación Primaria  (Grupo  B)

MateriasPRIMEIRO CURSO

001 Teoría da educación 1C Zapico Barbeito, María Helena
002 Psicoloxía do desenvolvemento de 6 a 12 anos 1C Brenlla Blanco, Juan Carlos
003 Tecnoloxías da información e a comunicación en educación 1C Digón Regueiro, Alba Patricia
004 Socioloxía da educación 1C Vázquez Fernández, Xosé Gabriel
005 Lingua galega e a súa didáctica 1C Ferreira Boo, María del Carmen
006 Historia da educación 2C Gabriel Fernández, Narciso de
007 Psicoloxía da aprendizaxe en contextos educativos 2C Brenlla Blanco, Juan Carlos
008 Educación matemática I 2C Soneira Calvo, Carlos
009 Deseño, desenvolvemento e avaliación do currículo 2C Gómez Sánchez, Tania Fátima
Sánchez Bello, Ana
010 Lingua castelá e a súa didáctica 2C Cano López, Pablo


SEGUNDO CURSO

011 Organización e avaliación de institucións educativas 1C Espido Bello, Xosefa Eva
012 Orientación, titoría e calidade 1C Rodicio García, María Luisa
013 Lingua e literatura galega e a súa didáctica 1C Pardo de Neyra Fernández Couso, Xulio
014 Deseño e desenvolvemento curricular da educación física 1C Fraguela Vale, Raúl
015 Educación artística e a súa didáctica 1C Calviño Santos, Guillermo
Mesías Lema, José María
Suárez Brandariz, Roberto
016 Educación inclusiva e multicultural 2C Núñez Mayán, María Teresa
017 Lingua e literatura castelán e a súa didáctica 2C Enríquez Martínez, Iván
018 Educación matemática II 2C Torre Fernández, Enrique de la
Segade Pampín, María Elena
019 Didáctica das ciencias sociais I 2C Magdalena Vidal, María Victoria
020 Ensino e aprendizaxe das ciencias da natureza I 2C Fuentes Silveira, María Jesús
Rivadulla López, Juan Carlos


TERCEIRO CURSO

021 Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II A Bugallo Rodríguez, Ánxela
Vázquez Ben, Lucía
022 Didáctica das Ciencias Sociais II A Magdalena Vidal, María Victoria
023 Didáctica da Expresión Musical 1C Rosa Napal, Francisco César
Chao Fernández, Aurelio
024 Educación Matemática III 1C Naya Riveiro, Mª Cristina
Segade Pampín, María Elena
025 Xogos Motores (Mención Educación Física) 1C Varela Garrote, Lara
026 Expresión Corporal e Adaptacións Curriculares (Mención Educación Física) 1C Carretero García, Miriam
027 Dificultades de Aprendizaxe (Mención Educación Especial) 1C Freire Rodríguez, Carlos
028 Trastornos da Lingua oral e Escrita (Mención Educación Especial) 1C Cuevas González, Lino Manuel
Freire Rodríguez, Carlos
029 Literatura Infantil e Xuvenil e a súa Didáctica (Mención Especialización curricular) 1C Muriano Rodríguez, María Montserrat
030 Resolución de Problemas en Matemática (Mención Especialización curricular) 1C Santamaria Recio, María Celina
Soneira Calvo, Carlos
031 Fundamentos da Educación Física na Sociedade Actual 2C Carretero García, Miriam
032 Didáctica da Lingua Estranxeira 2C Couto Cantero, Pilar
Díaz Caneiro, María Eugenia
033 Practicum I 2C Castro Rodríguez, María Montserrat
Cotelo Guerra, Dolores
Gómez Sánchez, Tania Fátima
González Seijas, Rosa María
Iglesias Salvado, José Luis
Méndez García, Rosa
Muriano Rodríguez, María Montserrat
Pardo de Neyra Fernández Couso, Xulio
Rego Agraso, Laura
Rivas Barros, Sabela
Rodicio García, María Luisa
Rumbo Arcas, María Begoña


CUARTO CURSO

034 Practicum II 1C Baña Castro, Manoel
Bugallo Rodríguez, Ánxela
Carretero García, Miriam
Chao Fernández, Aurelio
Díaz Caneiro, María Eugenia
Diéguez Cequiel, Uxío Breogán
Digón Regueiro, Alba Patricia
Enríquez Martínez, Iván
Estévez Blanco, Iris
García Barros, Susana
García Morís, Roberto
Gómez Sánchez, Tania Fátima
Iglesias Salvado, José Luis
Martínez Losada, María Cristina
Naya Riveiro, Mª Cristina
Rivadulla López, Juan Carlos
Rodicio García, María Luisa
Rosa Napal, Francisco César
Segade Pampín, María Elena
Soneira Calvo, Carlos
Suárez Brandariz, Roberto
Varela Garrote, Lara
Zapico Barbeito, María Helena
035 Educación física para o lecer (Mención Educación Física) 2C Fraguela Vale, Raúl
Gonçalves López, María Paz
036 Iniciación deportiva (Mención Educación Física) 2C Arufe Giráldez, Víctor
037 Sistemas alternativos de comunicación (Mención Educación Especial) 2C Gómez Taibo, María Luisa
038 Atención á diversidade: aspectos didácticos e organizativos (Mención Educación Especial) 2C Castro Rodríguez, María Montserrat
039 Diagnóstico pedagóxico (Mención Educación Especial) 2C Iglesias Cortizas, María Josefa
040 Medio histórico e xeográfico de Galicia e a súa didáctica (Mención Especialización curricular) 2C Bas López, Maria Begoña
041 Didáctica da educación para a saúde (Mención Especialización curricular) 2C Bugallo Rodríguez, Ánxela
042 Valores e educación para a igualdade (Mención Especialización curricular) 2C Iglesias Salvado, José Luis
043 Relixión, cultura e valores 2C Casás Salgado, Rafael Carlos
044 Traballo de Fin de Grao 2C Arufe Giráldez, Víctor
Bobadilla Pérez, María
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Bugallo Rodríguez, Ánxela
Calviño Santos, Guillermo
Cano López, Pablo
Carballal Miñan, Patricia
Castro Rodríguez, María Montserrat
Chao Fernández, Aurelio
Cuevas González, Lino Manuel
Gabriel Fernández, Narciso de
Paz Villasenín, Carlos Isolino de
Díaz Caneiro, María Eugenia
Diéguez Cequiel, Uxío Breogán
Espido Bello, Xosefa Eva
Ferradás Canedo, María del Mar
Fraguela Vale, Raúl
Freire Rodríguez, Carlos
Fuentes Silveira, María Jesús
García Morís, Roberto
Iglesias Amorín, Fernando
Iglesias Cortizas, María Josefa
Iglesias Salvado, José Luis
Magdalena Vidal, María Victoria
Martínez Losada, María Cristina
Mendiri Ruiz de Alda, Paula María
Mosquera Castro, Estefanía
Naya Riveiro, Mª Cristina
Núñez Mayán, María Teresa
Rebollo Quintela, Nuria
Rivadulla López, Juan Carlos
Rodríguez López-Vázquez, Alfredo
Rosa Napal, Francisco César
Sánchez Bello, Ana
Sobrino Freire, Iria
Soneira Calvo, Carlos
Torre Fernández, Enrique de la
Torres Santomé, Jurjo
Valle Arias, Antonio
Docentes

Exames

Curso 2018-2019

Todos os cursos, grupos  e convocatorias:   

Avalación adiantada:   

 

Horarios

Horarios 2018-19 todos os cursos (Grupos A e B)   

Practicum

TFG

Guía Docente

Documento Marco TFG

Calendario TFG 2018-19 (actualizado 30/05/19)

- Oferta temáticas

- Convocatoria elección de temáticas

 

Nota: toda a información atópase actualizada en Moodle

PAT