Estudos

Grao en Educación Primaria  (Grupo  C)

Materias

Docentes

Exames

Curso 2020-2021

Todos os cursos, grupos  e convocatorias:   

Horarios

Horarios 2020-21 todos os cursos (Grupos A, B e C)   

Practicum

TFG

- Tribunais 2019-20

Guía Docente

- Documento Marco TFG

Calendario TFG 2019-20 (05/05/20)

- Curso de axuda para a preparación do TFG 


- Documentación necesaria para a defensa do TFG

Nota: toda a información atópase actualizada na App-TFG para o alumnado e Intranet da web do centro para o profesorado.

PAT