Normalizar o noso nome e crear un perfil de investigador

PERFIL DE INVESTIGADOR/A

Un investigador ou investigadora debe buscar sempre a visibilidade do seu traballo, que a súa producción científica sexa recuperada nas principias fontes de referencia e que as súas publicacións sexan citadas por colegas de todo o mundo. Un dos primeiros pasos que debe dar é crear un perfil de investigador, cunha sinatura recoñecida que o identifique en todos os seus traballos e en todas as fontes nas que apareza citado/a. Unha vez creado o seu perfil deberá crear alertas bibliográficas nas distintas bases de datos para saber en todo momento quen o vai citando. Tamén debe contar cun CV normalizado e actualizado.

Cando un investigador/a aparece con diferentes nomes nos distintos traballos é máis difícil de atopar e polo tanto de citar, esto disminúe a súa visibilidade científica. FECYT publica una guía con recomendacións e axuda para a normalización do seu nome, Propuesta de manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de autores e instituciones en las publicaciones científicas, creado polos grupo sde investigación EC3 (Universidad de Granada) e ACUTE, Análisis Cuantitativo en Ciencia y Tecnología dol IEDCYT-CSIC. Ademáis a Universidade da Coruña aprobou no consello de gobernó do 27/02/2014 as Directrices e recomendacións de filiación institucional para publicacións de investigación da UDC.

Ademáis debemos ter en conta que o posto que ocupe a nosa universidade dentro dos rankings nacionais e o financiamento da mesma vai depender da calidade de investigación dos seus membros.

Na UDC a forma correcta é:

Universidade da Coruña

No caso de ter que poñelo en inglés:

University of A Coruña

Moitos autores/as utilizan variantes do nome nas distintas publicacións, ademáis as propias bases de datos cometen erros, moitas veces influenciados pola utilización dun só apelido por parte do mundo anglosaxón, por iso se recomendan unhas pautas:

1. Insistir ao autor/a na necesidade de utilización dunha única sinatura, que identifique claramente ao investigador/a e o diferencie dos demáis

2. Que o lugar de traballo pareza claramente e tamén co seu nome normalizado. Esto facilita a identificación do autor

3. A sinatura científica non ten que coincidir coa do DNI ou pasaporte.

4. No caso de apelidos pouco correntes recomendase utilizar só un e nos moi común os dous con guión. Tamén é preferible non utilizar as partículas que unen os nomes, etc… Tamén inclúe recomendacións para os enderezos electrónicos.

Algún exemplo correcto para un nome con dous apelidos comúns sería:

Apelido-Apelido, Nome

Nome do Grupo, Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA), Departamento de ***, Facultade de ***, Universidade da Coruña, Campus de A Coruña, 15071 A Coruña, Spain

Onde podemos crear un perfil de investigador?

Existen varios sistemas de rexistro nos que un autor/a se pode dar de alta, crear e xestionar una conta persoal co seu nome normalizado vinculado á súa producción científica. Deste xeito poderemos asegurar que as distintas bases de datos Terán o noso nome ben e aumentaremos a nosa visibilidade científica.

ORCID 

(Open Researcher and ContributorID) é un proxecto aberto, global e sen ánimo de lucro,de colaboura entre varias institucións científicas (universidades, institutos de investigación, editoriais científicas…) que proporciona un identificador único (p.e. orcid.org/0000-0003-4452-2751) e persistente para autores do ámbito científico e académico. É aceptado por organización e editores científicos editores científicos de gran importancia como Elsevier, Thomson-Reuters, CrossRef, Springer, Wiley, etc. Hai xa moitos investigadores españoles en Orcid  tal vez pola estructura dos nosos nomes, con dous apelidos e en moitas ocasións con máis dun nome, e tamén pola presión dos sistemas de avaliación nacional e autonómica. O identificador ORCID pódese sincronizar con BD bibliográficas e bibliométricas como Scopus ou Web of Science tanto para capturar rexistros nosos xa indexados como para exportar dende ORCID. A estas ventaxas podemos engadir que ás veces podemos asinar artigos de revistas co noso nº Orcid, así como as solicitudes de finaciación ou o CV do Fecyt. O autor/a pode engadir ademáis as súas propias webs e blogues.

 

   

Como podo obter o meu perfil Orcid?

1. Individualmente, entrando na páxina de Orcid e rexistrándome. Despois iremos engadindo as nosas publicacións, currículum, e se temos xa creados os perfís en Scopus ou Research Id podremos transferir as referencias bibliográficas.

2. A través da institución á que pretencemos. Unha institución pode xerar perfís Orcid para os seus investigadores, aínda que será o propio autor/a quen teña o control do seu perfil.

Máis información.

Videotitorial en español

  

  

 

Researcher ID

É un producto gratuíto de Thomson & Reuters que está asociada aos seus productos, entre eles á web of Knowledge. Como Orcid, nos permite crear un identificador único de investigador/a que evita duplicidades nas autorías. Como ORCid, proporciona información sobre as publicacións do autor/a, temén íncide H...


Como podo conseguir o meu Research ID?

Deberás entrar na plataforma de Web of Knowledge e crear un rexistro de usiaria/o. Despois premer no enlace Resarch Id.

 Titorial en inglés 

 

Integración de Orcid e Research Id http://wokinfo.com/researcherid/integration/

Scopus Author Identifier

 

Producto de Elsevier para a normalización dos nomes de investigadores. Permite asignar un identificador a todas/os autores/as que teñen documentos indizados en Scopus.


Como crear o noso identificador en Author-Id de Scopus?

Entrar na plataforma de Scopus e buscar en Author search o noso nome.No caso que as nosas publicacións aparezan con diferentes nomes poderemos unificalas, despois de seleccionadas, coa opción “request to merge authors” onde o solicitaremos a partir dun formulario (os cambios poden tardar meses).

Igual que veíamos no caso de ResearcherID, tamén é posible conectaro perfil de ORCID co de Scopus.Despois poderemos buscar polo noso código Orcid.

 

Videotitorial para vincular as duas contas 

 

Google Scholar Citations

Producto de google. Para ter un perfil só é preciso ter unha conta de google e aprtir de aí poderemos ir engadindo as nosas publicacións.Permítenos ver o noso índice h e índice i10.

 IraLis

International Registry for Authors Links to Identify Scientists. Xurdíu en 2006 a iniciativa do repositorio E-LIS, o directorio EXIT e a revista EPI (El professional de la información) para solucionar os problemas de indización dos autores/as españois que publicaban en EPI. A idea é crear un rexistro de autoridades.

 

 

Hai outras ferramentas para construir perfís de investigador/a, ferramentas das redes sociais como é o xestor de referencias Mendeley, ResearchGate ou a rede LinkedIn, onde se poden engadir as publicacións, datos de contacto, empresas e institucións nas que se desenvolve a investigación, intereses, webs…

O CURRICULUM VITAE NORMALIZADO (CVN)

O CVN da Fecyt é un curriculum normalizado que permite ser trasladado dunha base de datos a outra sen ter que introducir os datos de novo, e que se actualiza automáticamente.

Foi creado pola Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

É o aceptado polas entidades de avaliación da producción científica.Ademáis podes presentalo en todas as convocatoria do Plan Nacional e convocatorias autonómicas.

Podes cargar as publicacións dende Scopus ou WoS.

 

Tamén o podes traducir automáticamente a seis idiomas: galego, éuscaro, catalán, español, inglés e francés.

Campus Elviña, 15071 (A Coruña)
981 167 000    Ext: 4649 ó 4643
Horario: 8:00 - 22:00


UDC
WEBMASTER |   INTRANET   CONTACTO 
Diseño y desarrollo: Artismedia