Teses, Test, Kits e Libro Antigo

As teses, xeralmente son inéditas, non están publicadas polo que  son obras excluidas do préstamo, só se poden consultar na Biblioteca. Non se poden reproducir (fotocopiar, escanear, fotografiar) salvo con permiso escrito e asinado polo autor. Deberán consultarse na sala de proceso técnico.

 


Como buscar unha tese da Facultade de Educación?

Podes buscalas no Catálogo por autor ou por título, igual que se fose un libro, ou se queres ver todas as que temos na biblioteca utilizarás a procura por signatura TES e limitarás á nosa facultade.

 

Como buscar unha tese da Universidade da Coruña?

 Podes buscalas no Catálogo por autor ou por título, igual que se fose un libro. Tamén no noso repositorio institucional, RUC.

 

Como buscar teses de Universidades Españolas?

 Consulta a base de datos TESEO. Esta recolle información das teses doctorais das Universidades españolas dende 1976. Se non temos na Universidade algunha tese que necesites consultar podes solicitala utilizando o Servizo de Préstamo Interbibliotecario.

Existen ademáis outros repositorios de teses doutras universidades españolas, que recollen as teses en formato electrónico, entre os que destacan:

Repositorio RUC que recolle as últimas teses da Universidade a texto completo.

TDR: Tesis Doctorales en Red: que recolle, en formato dixital, as teses lidas nas universidades de Cataluña, pero tamén recolle teses doutras universidades españolas.

E-Prints Complutense: arquivo institucional da Universidade Complutense que recolle 3600 teses a texto completo en acceso aberto.

Dialnet: Base de datos de teses doctorais de universidades españolas, na que participa a Universidade da Coruña.

 

Como buscar teses internacionais?

Buscar na base de datos Proquest Dissertation Abstracts. Dende esta base de datos poderás visualizar as primeiras 24 páxinas de cada teses. Se necesitas o texto completo da teses, podes solicitar o envio da tese en varios formato, tamén che indica a forma de pago e a cuantía do mesmo.

 

TEST


A Biblioteca dispón dunha DOCIMOTECA, con tests de psicología e pedagogía. A divulgación de test está permitida unicamente, por razóns deontolóxicas, aos profesores/as, psicólogos ou pedagogos ou persoas autorizadas. Na Biblioteca só está permitido aos profesores/as levar en préstamo un test ou ben a persoa que eles autoricen. Podes descargar aquí a autorización. Se precisas consultar un test deberás solicitalo no mostrador e consultalo en sala ou se o vas levar en préstamo poderás facelo despois de comprobar todos os elementos que contén e comprometerche a devolvelo completo. O persoal da Biblioteca comprobará no momento da devolución se constan os mesmos elementos que cando se prestou.


Se queres buscar algún test podes facelo no Catálogo por autor ou por título, igual que se fose un libro, ou se queres ver todos os que temos na biblioteca utilizarás a procura por signatura TX e limitarás á nosa facultade.

 

LIBRO ANTIGO

 A Biblioteca ten algúns documentos antigos, anteriores a 1950 que están excluídos de préstamo e que só se poden consultar na sala de persoal da Biblioteca. As mesmas condicións rixen para documentos valiosos.

KITS

Consideramos kits todo aquel material variado que soe vir xunto en caixas, carpetas: cadernos con fichas, pegatinas, mapas… Este material está excluído de préstamo e está disponible para a súa consulta na sala de traballos de grupo.

Campus Elviña, 15071 (A Coruña)
981 167 000    Ext: 4649 ó 4643
Horario: 8:00 - 22:00


UDC
WEBMASTER |   INTRANET   CONTACTO 
Diseño y desarrollo: Artismedia