Estratexias de Intervención nos Trastornos da Linguaxe Oral e Escrita


1. Nome do Grupo/Unidade
2. Acrónimo
3. Coordinador/a
4. Membros
5. Obxectivos
6. Liñas de investigación
7. Proxectos subvencionados recentes
8. Teses Dirixidas
9. Últimas Publicacións
10. Ligazóns de interese
11. Páxina Web


____________________________________________________________

 


1. Nome do Grupo/Unidade:
Intervención nos Trastornos da Linguaxe Oral e Escrita (código G00271)

2. Acrónimo
TLOE

3. Coordinador/a
Pilar Vieiro Iglesias

4. Membros
Persoal investigador: Mª Luisa Gómez Taibo, Teresa García Real e Pilar Vieiro Iglesias
Persoal colaborador: Ricardo Pereira Villar, Marta Rosende Vázquez e Mª Jesús Rodríguez Eirís

5. Obxectivos
Os obxectivos prioritarios do grupo son: a) investigar en cuestións relacionadas co desenvolvemento e a aprendizaje da linguaxe oral e escrita en distintas poboacións; b) deseño de métodos e materiais de ensino destinados á mellora das estrategias implicadas na adquisición da lectura e da escritura.

(voltar arriba)

6. Liñas de investigación
Neste grupo converxen diferentes liñas de investigación que teñen como denominador común o estudo dos trastornos da linguaxe oral e escrita.
O grupo investiga en cuestións relacionadas co desenvolvemento da linguaxe oral (voz) e escrita (lectura e escritura) en distintas poboacións (estudiantes con D.A., implantados cocleares, afásicos e TDH), así como na comunicación aumentativa e alternativa en discapaciades motóricas. Unha liña paralela é o desenvovemento da linguaxe en L2 na comunidad autónoma galega.
O grupo deseñou recentemente o programa multimedia “Gestmedición”, unha ferramenta para investigar on-line os procesos psicológicos básicos implicados na lecto-escritura.
Anualmente, y desde los últimos cinco años, organizamos as “Jornadas sobre Trastornos del Lenguaje Oral y Escrito”.

(voltar arriba)

7. Proxectos subvencionados recentes:

Propios:
Modalidad comunicativa y M.O. en generación de inferencias: un estudio dentro del modelo maximalista. Ministerio de Educación y Ciencia.

Con participación ou en colaboración:

Programa de Intervención Lingüística Asistida Emergente (PILAE). Dirección General del IMSERSO.

Desenvolvemento da linguaxe en nenos prematuros. Xunta de Galicia.

(voltar arriba)

8. Teses Dirixidas

Procesos inferenciales en la comprensión de cuentos: una explicación desde los modelos de construcción. Isabel Gómez Veiga.
Importancia de la Memoria Operativa y la coherencia textual en la comprensión de textos expositivos: pautas para la intervención educativa. Eva Mª Meilán Blanco.
Acceso al léxico en la lectura de personas con Parálisis Cerebral usuarias de Comunicación Aumentativa y Alternativa. Mª Luisa Gómez Taibo.
Na actualidade estanse a dirixir tres Tesis Doctorais neste grupo de investigación.

(voltar arriba)

9. Últimas Publicacións

a) Investigación sobre desarrollo del lenguaje

Gómez Taibo, M. L. y Pérez Pereira, M. (2009). PELEC: Prueba para la Evaluación del Lenguaje Comprensivo. En: Estudios de desarrollo del lenguaje y educación. Oviedo: Publicaciones del ICE.

Vieiro, P.; Gómez, M.L. y García, T. (2009). Estudio evolutivo acerca del uso del gallego en escolares de educación primaria. Actas del X Congreso Galego Portugués de Psicopedagogía.

b) Investigación sobre lecto-escritura
Vieiro, P. y Gómez, I. (2004). Psicología de la Lectura. Madrid: Pearson Pretince Hall.
Vieiro, P. (Coord.) (en prensa). Materiales de apoio para facilitar a lectura en lengua galega. Santiago: Andavira.
Aplicación multimedia Gestmedición (2009) para la evaluación on-line de los procesos lectores.

c) Investigación en CAA

Gómez, M.L.; Vieiro, P.; del Salvador, M y Sotillo, M. (en prensa). An exploratory study of phonological awareness and working memory differences and literacy performance of people that use AAC. Spanish Journal of Psychology.

Palazuelos Cagigas, S. E., Gómez Taibo, M. L., Ridruejo González, P., Imbernón , C., Martín, J. L. (2007). Application for Computer-Assisted Emergent Language Intervention. Assistive Technology Research Series, 20, 368-372.

Palazuelos Cagigas, S. E., Gómez Taibo, M. L., Ridruejo González, P., Imbernón , C., Martín, J. L. (2007). Application for Computer-Assisted Emergent Language Intervention. Assistive Technology Research Series, 20, 368-372.

d) Investigación sobre voz (patentes)

García Real, T. Curso de Técnica Vocal. Recurso profiláctico para profesionales de la voz. Nº R.P.I.: C-1740

García Real, T. Protocolo de afasias. Nº R.P.I.: C-1741

García Real, T. Curso de Técnica Vocal. Recurso profiláctico para profesionales de la voz. Parte Práctica. Nº R.P.I.: C-1742.

(voltar arriba)
 

10. Ligazóns de interese

(voltar arriba)

Novas


03.06.2016
II XORNADAS DE PSICOLOXÍA EDUCATIVA
............
20.05.2016
Eleccións a Decano
............
11.05.2016
Eleccións a Decano
............

 

Usuario: 
Contraseña: