who we are | contacta | inicio
Ultimas noticias

27.05.2017
................

Jornadas sobre Escuela y Diversidad


22.10.2016
................

Seminario sobre Políticas de inclusión y Formación de los profesionales. La participación del alumnado


22.06.2016
................

Curso de verano+ noticias

 
Noticias

08.07.2013
.................................
PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA INVESTIGADORES EMERXENTES

 Enlace a la convocatoria


DESTINATARIOS:Os investigadores que cumpran as seguintes condicións:· Ter actualmente vinculación cunha universidade do SUG mediante as modalidades de Profesor Contratado Doutor, Profesor Axudante Doutor, Contratado Parga Pondal, Contratado Ramón y Cajal ou Contratado Marie Curie (neste último caso sempre que teña adscripción a unha universidade do SUG durante toda a vixencia do proxecto).· Non ter feitos os 41 anos a 31 de decembro de 2013.· Acreditar experiencia investigadora postdoutoral superior a 24 meses en centros de fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.Si o investigador ten vinculación temporal co SUG, so poderá solicitar proxectos con duración igual ou inferior ao tempo que lle reste de contrato.Non se admitirán proxectos cunha duración inferior a 12 meses.O investigador destinatario da axuda, que será o responsable do proxecto, contará para o seu desenvolvemento cun equipo de investigación formado por un mínimo de dúas persoas (sen contar ao investigador destinatario). Este equipo deberá cumprir as seguintes condicións:· As tres persoas que forman o equipo mínimo deben prestar servizos no Sistema Universitario de Galicia durante a vixencia do proxecto. Non se esixe este requisito para os demais membros do equipo.· Só un de todos os membros do equipo poderá ter categoría de profesor titular de universidade ou de escola universitaria. Ningún membro do equipo poderá ter categoría de catedrático.CONTÍA E DURACIÓN:A contía máxima da axuda concedida por proxecto será de 100.000 €. O proxecto terá unha duración máxima de 3 anos (4 anualidades), a contar desde o momento da solicitude.


Facultade de Ciencias da Educación
Campus de Elviña, s/n
15071 A Coruña
Email: manuel.peralbo@udc.es
Telf: +34 981 167000 (1853)
Diseñado por Artismedia