A A

Benvida

A nosa Facultade ten como unha das súas principais funcións formar o profesorado de Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria, así como os profesionais da Educación Social, a Logopedia e a Psicopedagoxía. Das nosas alumnas e alumnos dependerá, en boa medida, o futuro da educación, que constitúe un dereito da cidadanía que o Estado debe garantir.