Facultad de Ciencias de la Educación
Universidade da CoruŮa
 
Accesos Directos
Estudios

Grado en Educaci√≥n Infantil  (Grupo  A)


 • Curso 2016-2017
  Todos los cursos, grupos y convocatorias:   

  Avaliación adiantada:   

 • Horarios 2016-17 todos los cursos (Grupos A y B)   

 • Plan de Acción Titorial 16/17

  O PAT quere ofrecerche unha persoa de referencia que te apoie e oriente no teu desenvolvemento académico, persoal e na adaptación ao contexto curricular e social universitario, desde o teu ingreso na Facultade até que finalices os teus estudos.

  Documento do PAT

   

  Curso

  Mes

  Actividade

   

  SETEMBRO

  Xornadas de acollida.

  DECEMBRO

  Charla informativa sobre os fondos da biblioteca e procuras  bibliográficas.

  XANEIRO

  Charla informativa sobre normativa de plaxio e ferramentas para detectalo.

  ABRIL

  Necesidades de formación complementaria para futuros graduados da Facultade.

   

  NOVEMBRO

   

  Mobilidade (Vicedecano de estudantes e internacionalización. Data: 22  de Novembro de 10.30 a 11:00)

  MARZO

  Presentación Optativas

   

  OUTUBRO / NOVEMBRO

  Charla informativa sobre o Practicum I (Vicedecano coordinador de cada Grao)

  NOVEMBRO

  Xornadas de Formación Practicum II

  NOVEMBRO

   

  Mobilidade (Vicedecano de estudantes e internacionalización. Data: 21 de Novembro de 10.30 a 11:30)

  MARZO

  Presentación Optativas

  ABRIL

  Charla informativa sobre Practicum (Vicedecano coordinador de cada Grao)

  MAIO

   

  Charla informativa sobre TFG (Vicedecano coordinador de TFG)

  NOVEMBRO

   

  Xornadas de Formación Practicum II 

  FEBREIRO

  Xornadas Orientación Laboral. (SAPE)

  ABRIL

  Presentación mestrados da facultade:

  -      Mestrado Universitario en Profesorado De Educación Secundaria Obligatoria e Bacharelato, Formación Profesional E Ensinanza De Idiomas

  -      Mestrado Universitario en Psicoloxía Aplicada

  -      Mestrado Universitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías

  -      Mestrado Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas

  -      Mestrado Universitario en Psicopedagoxía

  -      Mestrado Universitario en Didácticas Específicas


  Titores/as


  As túas persoas de referencia no PAT serán o/a coordinador/a de curso e o/a profesor/a titor. Cando queras utilizar este servizo de titorización deberás acudir o/a coordinador/a de curso quen recibirá as túas consultas e derivaraas, de ser o caso, cara ao/á profesor/a titor/a, ou ao persoal ou servizo máis apropiado.

  Enlace a titores

   

Diseño y desarrollo: Artismedia.es