Comisións de Xunta de Facultade

(Aprobadas en Xunta de Facultade o 4 de maio de 2017, a excepción das comisións de titulacións renovadas en xuño de 2017)
 
 
Comisión Permanente:
 
Equipo decanal
 
Manuel Peralbo Uzquiano
Montserrat Durán Bouza
María Bobadilla Pérez
Juan Carlos Brenlla Blanco
Tania Fátima Sánchez Gómez
Nuria Rebollo Quintela
Roberto Suárez Brandariz
 
 
Profesorado:
Víctor Arufe Giráldez
Juan José Bueno Aguilar
Laura Cruz López
Eva María Espiñeira Bellón
Susana García Barros
Blanca Laffon Lage
Juan Ramón Lamas González
Jesús Miguel Muñoz Cantero
Cristina Naya Riveiro
Teresa Núñez Mayán
Alicia Gloria Risso Migues
Ana Sánchez Bello
Pilar Vieiro Iglesias
 
Estudantes:
José Manuel Andión Fernández
Álvaro Gutierrez Díez
 
 
Comisión Académica:
 
Decano o membro do equipo decanal en quen delegue
 
Profesorado:
Ánxela Bugallo Fernández
Rocío Chao Fernández
Cristina Naya Riveiro
Pilar Vieiro Iglesias
Pilar Couto Cantero
 
Estudantes:
José Manuel Andión Fernández
María Mascuñana Mejuto
 
 
Comisión de Asuntos Económicos e Infraestructuras:
 
Decano o membro do equipo decanal en quen delegue
 
Profesorado:
María Alicia Arias Rodríguez
Raúl Fraguela Vale
Araceli Serantes Pazos
Carlos Soneira Calvo
 
Estudantes:
Álvaro Gutierrez Díez
 
 
Comisión de Extensión Cultural:
 
Decano o membro do equipo decanal en quen delegue
 
Profesorado:
Begoña Bas López
Juan José Bueno Aguilar
Mª Dolores Cotelo Guerra
Paula Mendiri Ruíz de Alda
 
 
Comisión de Normalización Lingüística:
 
Decano o membro do equipo decanal en quen delegue
 
Profesorado:
Neves Arza Arza
María Dolores Candedo Gunturiz
Patricia Carballal Miñán
Iria Sobrino Freire
 
Estudantes:
María Mascuñana Mejuto
 
Comisión de Titulación de Educación Infantil:
 
Decano o membro do equipo decanal en quen delegue
 
Profesorado:
Rosa Caramés Balo
Rocío Chao Fernández
Eva María Espiñeira Bellón
Roberto García Morís
Begoña Lasa Álvarez
Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez
Dorinda Mato Vázquez
José María Mesías Lema
Concepción Sánchez Blanco
Rosa Santorum Paz
Miguel Ángel Simón López
Lara Varela Garrote
 
 
Comisión de Titulación de Educación Primaria:
 
Decano o membro do equipo decanal en quen delegue
 
Profesorado:
Víctor Arufe Giráldez
Rosa Caramés Balo
Rocío Chao Fernández
Victoria Magdalena Vidal
Montserrat Muriano Rodríguez
Cristina Naya Riveiro
Ana María Porto Rioboo
Nuria Rebollo Quintela
Juan Carlos Rivadulla López
Roberto Suárez Brandariz
Jurjo Torres Santomé
Helena Zapico Barbeito
 
Estudantes:
Álvaro Gutierrez Díez
María Mascuñana Mejuto
 
 
Comisión de Titulación de Logopedia:

Decano o membro do equipo decanal en quen delegue
 
Profesorado:
Carmen Arufe Gonda
Montserrat Castro Rodríguez
Pilar García de la Torre
Teresa García Real
María Luisa Gómez Taibo
María Ángeles González Fernández
Eduardo Pásaro Méndez
Milagros Redondo Díaz
Isabel Vilariño Vilariño
 
 
Comisión de Titulación de Educación Social:

Decano o membro do equipo decanal en quen delegue
 
Profesorado:
María Alicia Arias Rodríguez
Rosa Caramés Balo
Laura Cruz López
Pablo Espinosa Breen
Manuel García Fernández
Laura Rego Agraso
Alberto Sucasas Peón
 
 
Comisión de Calidade:
 
Decano
Vicedecana de calidade
Secretaria Académica do centro
Administradora oo persoa en quen delegue
1 técnico da UTC
 
Miguel Muñoz Cantero (coordinador mestrado; vogal)
Mercedes González Sanmamed (XF; vogal)
Iñigo Cruzado Beitia (PAS apoio á calidade; vogal)
Juanjo José Bueno Aguilar (coordinador mestrado; vogal)
Susana García Barros (coordinadora mestrado; vogal)
Teresa Núñez Mayán (coordinadora mestrado; vogal)
Alicia Gloria Risso Migues (coordinadora mestrado; vogal)
María Pilar Vieiro Iglesias (coordinadora mestrado; vogal)
Laura Cruz López (PRT; vogal)
Juan Ramón Lamas González (PRT; vogal)
Rosa María Mendez García (PRT; vogal)
Montserrat Muriano Rodríguez (coordinadora; vocal)
 
Estudantes:
José Manuel Andión Fernández (XF, vogal)
 
Comisión de Biblioteca:
 
Decano o membro do equipo decanal en quen delegue
 
Profesorado:
María Dolores Cotelo Guerra
Uxío-Breogán Diéguez Cequiel
Teresa García Real
María Josefa Iglesias Cortizas
Silvia López Larrosa
Begoña Lasa Álvarez
Mª José Gutiérrez Calvete
Inmaculada Doval Porto