Facultade de Ciencias da Educación
Universidade da Coru˝a
 
Accesos Directos
Comisi├│ns de Xunta de Facultade

(Aprobadas na Xunta de Facultade do 11 de decembro 2013, con modificación de erro o 26 de febreiro de 2014 e coas eliminacións correspondentes ao censo publicado en novembro de 2014 e ao censo publicado en outubro de 2015,
e ao nomeamento de nova PRT de Educación Primaria, aprobado o 24 de xullo de 2015)
 
 
Comisión Permanente:
 
Equipo decanal
 
Manuel Peralbo Uzquiano
Montserrat Durán Bouza
Juan Carlos Brenlla Blanco
Patricia Digón Regueiro
María Bobadilla Pérez
Roberto Suárez Brandariz
Nuria Rebollo Quintela
 
Profesorado:
Eduardo José Pásaro Méndez
Jesús Miguel Muñoz Cantero
Jurjo Torres Santomé
Antonio Valle Arias
Pilar Couto Cantero
Juan José Bueno Aguilar
Eva María Espiñeira Bellón
Susana García Barros
Teresa Núñez Mayán
Alicia Gloria Risso Migues
Pilar Vieiro Iglesias
Juan Ramón Lamas González
Rosa Méndez García
Laura Cruz López
Cristina Naya Riveiro
 
Estudantes:
Adina Dumitru
 
 
Comisión Académica:
 
Decano ou membro do equipo decanal en quen delegue
 
Profesorado:
Neves Arza Arza (MIDE)
Pilar Couto Cantero (XF)
Blanca Laffon Lage  (Psico.)
Cristina Martínez Losada (XF)
Isabel Piñeiro Aguín (PEE)
Alfonso Sandomingo Guntín (DD.EE)
Ana Sánchez Bello (PeD)
 
PAS:
 
 
Estudantes:
 
 
 
Comisión de Asuntos Económicos e Infraestruturas:
 
Decano ou membro do equipo decanal en quen delegue
 
Profesorado:
Raúl Fraguela Vale (XF)
Belén García Cabeza (XF)
Eduardo José Pásaro Méndez (XF)
Araceli Serantes Pazos (XF)
 
PAS:
M.ª José Gutiérrez Calvete
 
Estudantes:
Adina Dumitru
 
 
Comisión de Extensión Cultural:
 
Decano ou membro do equipo decanal en quen delegue
 
Profesorado:
Begoña Bas López (XF)
Juan José Bueno Aguilar (XF)
Mª Dolores Cotelo Guerra (XF)
Catheryn Teasley Severino (XF)
 
PAS:
Inmaculada Doval Porto
 
Estudantes:
Adina Dumitru
 
 
Comisión de Normalización Lingüística:
 
Decano ou membro do equipo decanal en quen delegue
 
Profesorado:
Neves Arza Arza(XF)
Laura Cruz López(XF)
Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez(XF)
Iria Sobrino Freire(XF)
 
PAS:
Inmaculada Doval Porto
 
Estudantes:
 
 

Comisión de Relacións internacionais
 
Profesorado:
Reneé DePalma Ungaro (XF)
Silvia López Larrosa(XF)
Iria Sobrino Freire(XF)
 

Comisión de Titulación de Educación Infantil
:
 
Decano ou membro do equipo decanal en quen delegue
 
Profesorado:
Begoña Bas López (DD.EE-CS)
Rosa Elena Caramés Balo (Socio.)
Rocío Chao Fernández (Comp DEM)
Dorinda Mato Vázquez (PeD-DM)
Paula Mendiri Ruíz de Alda (MIDE)
Isabel Rivas Barrós (PeD-TH)
Concepción Sánchez Blanco (PeD-DOE)
Rosa Santorum Paz (PEE)
Miguel Simón López (Psico.-PETRA)
Iria Sobrino Freire (DD.EE-DLL)
Roberto Suárez Brandariz (Comp. DEP)
Lara Varela Garrote (DD.EE-EC)
Pedro Vega Marcote (PeD-DCE)
 
Estudantes:
Nuria Vicente López
 
 
Comisión de Titulación de Educación Primaria:
 
Decano ou membro do equipo decanal en quen delegue
 
Profesorado:
Víctor Arufe Giráldez (DD.EE-EC)
Patricia Carballal Miñán (DD.EE-DLL)
Eva Espido Bello (PeD-DOE)
Susana García Barros (PeD-DCE)
Victoria Magdalena Vidal (DD.EE-CS)
José María Mesías Lema (Comp. DEP)
Ana María Porto Rioboó (PEE)
Francisco César Rosa Napal (Comp.DEM)
Helena Zapico Barbeito (PeD-TH)
Enrique de la Torre Fernández
 
Estudantes:
 
 
Comisión de Titulación de Logopedia:
Decano ou membro do equipo decanal en quen delegue
 
Profesorado:
Montserrat Castro Rodríguez (PeD-DOE)
Pilar García de la Torre (Psico.-PETRA)
Mª Luisa Gómez Taibo (PEE)
María Ángeles González Fernández (Psico.-PB)
Mª Josefa Iglesias Cortizas (MIDE)
Juan Ramón Lamas González (Psico.-PBL)
Milagros Redondo Díaz (Métodos CC.)
Isabel Vilariño Vilariño (Med.-MED)
 
Estudantes:
 
 
Comisión de Titulación de Educación Social:
Decano ou membro do equipo decanal en quen delegue
 
Profesorado:
Alicia Arias Rodríguez (MIDE)
Miguel Clemente Díaz (Psico.-PS)
Manuel García Fernández (PEE)
Araceli Serantes Pazos (PeD-TH)
Rosa Elena Caramés Balo (Socio)
 
Estudantes:
 
 
Comisión de Titulación de Psicopedagoxía:
Decano ou membro do equipo decanal en quen delegue
 
Profesorado:
Narciso de Gabriel Fernández (PeD-TH)
Eva Mª Espiñeira Bellón (MIDE)
M.ª Teresa Núñez Mayán (PeD-DOE)
Pilar Vieiro Iglesias (PEE)
 
Estudantes:
 
 
Comisión de Calidade:
 
Decano
Vicedecana de calidad
Secretaria Académica del centro
Administradora o persona en quien delegue
1 técnico de la UTC
 
González Sanmamed, Mercedes (XF; vogal)
Pardo de Neyra Fernández Couso, Xulio (XF; vogal)
 
Bueno Aguilar, Juan José (coordinador; vogal)
Corral Canzobre, María José (PAS apoio á calidade; vogal)
Cruz López, Laura (PRT; vogal)
Espiñeira Bellón, Eva María (coordinadora; vogal)
García Barros, Susana (coordinadora; vogal)
Lamas González, Juan Ramón (PRT; vogal)
Mendez García, Rosa María (PRT; vogal)
Naya Riveiro, Cristina (PRT; vogal)
Núñez Mayán, Teresa (coordinadora; vogal)
Risso Migues, Alicia Gloria (coordinadora; vogal)
Vieiro Iglesias, María Pilar (coordinadora; vogal)
 
PAS:
 
Estudiantes:
 
 
Comisión de Biblioteca:
 
Decano ou membro do equipo decanal en quen delegue
 
Profesorado:
Patricia Carballal Miñán (DD.EE)
Dolores Cotelo Guerra (PeD)
Pablo Espinosa Breen (Psico.)
Teresa García Real (MIDE)
Silvia López Larrosa (PEE)
 
PAS:
Immaculada Doval Porto
María José Gutiérrez Calvete
 
Estudantes:
 

Tribunal de Avaliación por Compensación:

Decano
Secretaria Académica
 
Profesorado:
Víctor Arufe Giráldez
Cristina Martínez Losada
Paula Mendiri Ruiz de Alda
 
PAS:
 
Estudantes:
 


 

 

Diseño y desarrollo: Artismedia.es