Docente

Dra. María Montserrat Castro Rodríguez  

Profesor contratado doutor (PC-DR)

Departamento Pedagoxía e Didáctica
Área Didáctica e organización escolar
Investigación  Grupo de investigación Grupo de Investigación en Innovacións Educativas
Liñas de investigación Bases didácticas y organizativos para la atención a la diversidad desde la perspectiva de la educación inclusiva. Análisis y elaboración de recursos y materiales contextualizados en el entorno próximo Pensamiento docente y desarrollo profesional Participación en mapas escolares
Palabras chave Atención a la diversidad, inclusión educativa, materiales, recursos, didáctica, organización escolar
Contacto Directorio da UDC
Orcid id0000-0002-5544-4421 ResearcherIDH-6108-2015


Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Prácticum
Máster Universitario en Psicopedagoxía
1
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos 47
Educación Inclusiva e Multicultural 84
Inclusión Educativa e Adaptación do Currículo 84
Necesidades Específicas de Apoio Educativo e Adaptacións Curriculares 14
Prácticum 1
Prácticum I 15
Prácticum II 4
Traballo Fin de Grao 18
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
12
Traballo Fin de Máster 6
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos
Grao en Educación Primaria
62,5
Educación Inclusiva e Multicultural
Grao en Educación Infantil
84
Inclusión Educativa e Adaptación do Currículo
Grao en Logopedia
84
Necesidades Específicas de Apoio Educativo e Adaptacións Curriculares
Máster Universitario en Psicopedagoxía
14
Prácticum
Máster Universitario en Psicopedagoxía
1
Prácticum I
Grao en Educación Primaria
10
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
18
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicopedagoxía
12
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos
Grao en Educación Primaria
62,5
Educación Inclusiva e Multicultural
Grao en Educación Infantil
84
Inclusión Educativa e Adaptación do Currículo
Grao en Logopedia
84
Necesidades Específicas de Apoio Educativo e Adaptacións Curriculares
Máster Universitario en Psicopedagoxía
15,5
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
24
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa)
18
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos
Grao en Educación Primaria
48
Bases Didácticas da Educación Especial Inclusiva
Grao en Educación Infantil
16
Educación Inclusiva e Multicultural
Grao en Educación Infantil
84
Inclusión Educativa e Adaptación do Currículo
Grao en Logopedia
84
Necesidades Específicas de Apoio Educativo e Adaptacións Curriculares
Máster Universitario en Psicopedagoxía
20
Prácticum II
Grao en Educación Primaria
10
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
24
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
6
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa)
6
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos
Grao en Educación Primaria
64
Bases Didácticas da Educación Especial Inclusiva
Grao en Educación Infantil
32
Inclusión Educativa e Adaptación do Currículo
Grao en Logopedia
84
Necesidades Específicas de Apoio Educativo e Adaptacións Curriculares
Máster Universitario en Psicopedagoxía
20
Prácticum II
Grao en Educación Primaria
19
Prácticum II
Grao en Logopedia
5
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
12
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
18
Traballo Fin de Grao
Grao en Logopedia
24
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa)
12

Traballos fin de grao e máster

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

A tarefa de aprendizaxe integrada: unha proposta de matemáticas para todo o alumnado.
Características do alumnado de Educación Infantil no inicio da aprendizaxe da lectoescritura. Estudo de caso.
Marco normativo para a participación familiar na atención a diversidade en Educación Infantil no contexto galego
Percepción da comunidade educativa sobre a atención á diversidade na aula ordinaria.
Percepcións dos membros da comunidade educativa sobre o acoso escolar ou bullying
Programa Mindfulness como prevención de factores estresantes do Burnout no profesorado de EP
aplicación dun xogo de rol como recurso pedagóxico inclusivo fara facilitar a transición a secundaria
O concepto de Diversidade na comunidade educativa. Un estudo de caso.
O síndrome de burnout no profesorado universitario
Percepción de estereotipos de xénero dunha comunidade educativa coruñesa a partir dos xoguetes.
Percepción do profesorado sobre o seu modelo de Atención á Diversidade
Proposta de intervención para o apoio educativo de alumnado con problemas de saúde mental
Actitude de estudantes universitarias e mestras de Primaria cara a atención á diversidade desde un enfoque inclusivo
Desenvolvemento dunha taxonomía de materiais didácticos para a inclusión das persoas con discapacidade auditiva
Educar a empatía e a Intelixencia Emocional con curtametraxes: unha proposta didáctica basada na flipped classroom
O tránsito no proceso de adquisición da lectura e a escritura entre as etapas de educación infantil e educación primaria. Estudo de caso.
Percepción dunha comunidade educativa sobre factores relacionados coas expectativas académicas do seu alumnado de 2º de EP
A mediación escolar, unha vía de unión ante o conflito. Avaliación da implantación de un programa feita polos seus protagonistas.
Análise de dúas propostas didácticas que pretenden traballar valores interculturais en educación infantil
Análise dos contos infantís que teñen como temática principal a adopción
Estudo de caso da implentación dun programa de estimulación da linguaxe en Educación Infantil.
Estudo descritivo sobre a percepción de asertividade e das diferenzas na aula como base para a atención á diversidade
Plan de Atención á Diversidade para unha escola inclusiva
Valoración da comunidade educativa sobre o potencial dos pictogramas para a inclusión de alumnado afectado de TEA
"Sinto, logo existo". Unha unidade didáctica sobre intelixencia emocional
A AVALIACIÓN NA EDUCACIÓN INFANTIL.UN ESTUDO DE CASOS
As etiquetas na aula de Educación Infantil. Percepción do alumnado, profesorado e familias.
Colaboración/cooperación entre o profesorado titor e a xefatura do Departamento de Orientación. Estudo en centros base e adscritos en Educación Infantil.
Escola rural e atención á diversidade: recursos e materiais
OS RECURSOS USADOS NA AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA: MEDIO PARA A PROMOCIÓN DA INTERACCIÓN DO ALUMNADO?
A atención á diversidade en Educación Primaria: Análise da lexislación e da opinión de un grupo de profesorado
A comunicación do alumnado autista: intervención educativa na aula de educación primaria
Achegas da logopedia no desenvolvemento dun modelo comunicativo que facilite a participación educativa e social de persoas con diversidade intelectual
Análise dos recantos en dúas clases de Educación Infantil de dous centros da Coruña: Concepcións, Tipoloxías, Usos e Valoracións.
El Plan de Atención a la Diversidad desde una perspectiva inclusiva
Estudio piloto sobre a percepción dos logopedas acerca das funcións e competencias que desenvolven no seu ámbito específico de traballo
Estudo de caso das características e desenvolvemento de dúas propostas didácticas diferentes implementadas na mesma aula de educación infantil.
Plan Xeral de Atención á diversidade para un centro público integrado da provincia da Coruña


Resultados de investigación


Ver na web da UDC