Docente

Dra. María Cristina Naya Riveiro  

Profesor contratado doutor (PC-DR)

Departamento Pedagoxía e Didáctica
Área Didáctica da matemática
Investigación  Grupo de investigación Innovación no ensino das Ciencias e da Matemática
Liñas de investigación Mecánica no lineal de sólidos; Termoviscoelasticidad; Innovación en Enseñanza de las Matemáticas; Uso y fomento de materiales didácticos.
Palabras chave Modelización; análisis matemático; termoelasticidad; viscosidad; efecto memoria; innovación educativa; enseñanza de las matemáticas.
Contacto Directorio da UDC
Orcid id0000-0002-0584-3328 ResearcherIDI-2565-2015


Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, mestrados e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Didáctica da matemática para profesorado de educación secundaria
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
14
Educación Matemática I 63
Educación Matemática II 42
Educación Matemática III 84
Practicum
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
6
Prácticum 1
Prácticum II 34
Traballo Fin de Grao 12
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
36
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Didáctica da matemática para profesorado de educación secundaria
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Tecnoloxía).
14
Educación Matemática I
Grao en Educación Primaria
21
Educación Matemática II
Grao en Educación Primaria
42
Educación Matemática III
Grao en Educación Primaria
21
Investigación e Innovación en Didáctica da Matemática
Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria
21
Prácticas Externas (Prácticum)
Máster Universitario en Didácticas Específicas
1
Practicum
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Tecnoloxía).
8
Prácticum II
Grao en Educación Primaria
3
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
24
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Tecnoloxía).
6
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Didáctica da matemática para profesorado de educación secundaria
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Tecnoloxía).
14
Educación Matemática I
Grao en Educación Primaria
21
Educación Matemática II
Grao en Educación Primaria
42
Educación Matemática III
Grao en Educación Primaria
21
Investigación e innovación en didáctica da matemática
Máster Universitario en Didácticas Específicas
9
Practicum
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Tecnoloxía).
8
Prácticum II
Grao en Educación Primaria
18
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
24
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Tecnoloxía).
30
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Didáctica da matemática para profesorado de educación secundaria
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Tecnoloxía).
14
Educación Matemática
Grao en Educación Infantil
17
Educación Matemática II
Grao en Educación Primaria
42
Educación Matemática III
Grao en Educación Primaria
42
Investigación e innovación en didáctica da matemática
Máster Universitario en Didácticas Específicas
10
Practicum
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Tecnoloxía).
12
Prácticum II
Grao en Educación Primaria
17
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
18
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Tecnoloxía).
36
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
A interdisciplinariedade en contexto
Máster Universitario en Didácticas Específicas
6,4
Didáctica da matemática para profesorado de educación secundaria
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Tecnoloxía).
14
Educación Matemática II
Grao en Educación Primaria
21
Educación Matemática III
Grao en Educación Primaria
84
Investigación e innovación en didáctica da matemática
Máster Universitario en Didácticas Específicas
15
Practicum
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Tecnoloxía).
8
Prácticum II
Grao en Educación Infantil
4
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
18
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Tecnoloxía).
24
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Didáctica da matemática para profesorado de educación secundaria
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Tecnoloxía).
28
Educación Matemática I
Grao en Educación Primaria
84
Educación Matemática II
Grao en Educación Primaria
21
Practicum
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Tecnoloxía).
12
Prácticum II
Grao en Educación Primaria
15
Resolución de Problemas en Matemática
Grao en Educación Primaria
32
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
10
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Tecnoloxía).
10

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2019/2020.

Facultade de Ciencias da Educación

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre luns
09:30 a 11:30
Despacho P0B14
Primeiro cuadrimestre martes
17:00 a 19:00
Despacho P0B14
Segundo cuadrimestre martes
17:00 a 19:00
Despacho P0B14
Segundo cuadrimestre xoves
09:30 a 11:30
Despacho P0B14
Segunda oportunidade mércores
10:00 a 12:00
Despacho P0B14

Traballos fin de grao e mestrado

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

A calculadora en Educación Primaria: unha ferramenta valiosa.
A probabilidade na Educación Primaria
Análise de Metodoloxías Innovadoras
As regretas Cuisenaire para favorecer a adición e subtracción en Educación Primaria
Proposta Didáctica para traballar a resolución de ecuacións de primeiro grao
Unha visión das TIC en matemáticas: unha primeira análise de recursos na rede.
A modelización matemática: curso de formación docente
Desenvolvemento dunha proposta didáctica: Estatística para E.S.O.
Introdución ao Cálculo Diferencial: Unidade didáctica para 1º curso de Bacharelato
O ensino e a aprendizaxe das matemáticas a través da cociña en Educación Infantil
Programación e resolución de problemas.
Unidade didáctica de Estatística para 2º de E.S.O.
Unidade Didáctica para 1º de Bacharelato: Xeometría con GeoGebra.
Unidade Didáctica: 'Límites e Continuidade de Funcións'
Unidade didáctica: Representación gráfica de funcións en 2º de Bacharelato.
Estudo para introducir o cubo máxico na aula de Primaria
Grupos Interativos na aula de Matemáticas: análise e experiencia
Harry Potter como recurso literario na aula de matemáticas
O uso da calculadora na aula de Educación Primaria
Unidade didáctica de estatística para 1º de Bach
Aplicación dun instrumento para a análise dos distintos tipos de problemas de suma e resta
Figuras Xeométricas na Formación Profesional Básica
Investigación educativa sobre as tarefas escolares e as técnicas de estudo con alumnos de matemáticas de Bacharelato do I.E.S. "Vilar Ponte" de Viveiro
Lego e as matemáticas
O desenvolvemento de habilidades matemáticas a través dos xogos
Os números racionais: Proposta de actividades para a mellora do proceso de ensino-aprendizaxe
Proposta da Unidade Didáctica: Sucesións. Explicando o inexplicable.
Proposta didáctica para traballar contidos básicos de xeometría
Traballando cas proporcións
A resolución de problemas en Educación Primaria: un carril bici para Foz.
Análise e estudo da proposta Entusiasmat
As funcións e as súas aplicacións
Dende o triángulo e máis alá
Dificultades de aprendizaxe en matemáticas no primeiro ano da Educación Primaria
Proporcionalidade e procentaxes para 1º da ESO
Táboas, gráficos e primeira aproximación á Estatística
Xogar coa xeometría analítica: vectorizando
A ensinanza dos números enteiros en Educación Primaria
Análise do uso do ábaco en Educación Primaria
Materiais e recursos para a ensinanza da xeometría en secundaria.
Proxecto integrado: Planificación dunha ruta de navegación marítima.
Vectores e rectas no plano.
Vectores no espazo dixital.


Resultados de investigación


Ver na web da UDC