Docente

Dra. Eva María Espiñeira Bellón  

Profesor contratado doutor (PC-DR)

Departamento Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
Área Métodos de investigación e diagnóstico en educación
Investigación  Grupo de investigación Grupo de Investigación en Avaliación e Calidade Educativa
Liñas de investigación - Avaliación, calidade e acreditación educativa. - Análise e avaliación dos perfís profesionais e do mercado laboral. - Xénero, igualdade e investigación en educación. - Orientación, titoría e desenvolvemento de competencias emocionais. - Atención á diversidade e inclusión socio-educativa.
Palabras chave Avaliación, calidade, acreditación, perfís profesionais, mercado laboral, xénero, igualdade, investigación en educación, orientación, titoría, competencias, atención á diversidade, inclusión.
Contacto Directorio da UDC
Orcid id0000-0001-7522-9406


Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, mestrados e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos 84
Orientación Profesional 31,5
Prácticas Externas (Prácticum) 1
Prácticas Externas (Prácticum)
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
2
Prácticum II 6
Traballo Fin de Grao 12
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
6
Traballo Fin de Máster 6
Traballo Fin de Máster (TFM)
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
12
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos
Grao en Educación Infantil
42
Orientación Profesional
Máster Universitario en Psicopedagoxía
31,5
Prácticas Externas (Prácticum)
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
3
Prácticas Externas (Prácticum)
Máster Universitario en Psicopedagoxía
1
Prácticum II
Grao en Educación Infantil
12
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
24
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa).
18
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicopedagoxía
12
Traballo Fin de Máster (TFM)
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
21
Xestión de Recursos Humanos
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
4,5
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos
Grao en Educación Infantil
84
Orientación Profesional
Máster Universitario en Psicopedagoxía
31,5
Prácticas Externas (Prácticum)
Máster Universitario en Psicopedagoxía
2
Prácticas Externas (Prácticum)
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
2
Prácticum II
Grao en Educación Infantil
2
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
24
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicopedagoxía
12
Xestión de Recursos Humanos
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
31,5
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos
Grao en Educación Infantil
24
Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos
Grao en Educación Social
10,5
Métodos e Técnicas da Avaliación de Centros
Licenciatura en Psicopedagoxía
0
Modelos de Xestión de Calidade
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
20
Prácticas Externas (Prácticum)
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
1
Prácticas Externas (Prácticum)
Máster Universitario en Psicopedagoxía
3
Prácticum II
Grao en Educación Infantil
4
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
42
Traballo Fin de Grao
Grao en Logopedia
8
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicopedagoxía
18
Traballo Fin de Máster (TFM)
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
12
Tutoría, Mentoría e Coaching
Máster Universitario en Psicopedagoxía
45
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos
Grao en Educación Infantil
21
Métodos e Técnicas da Avaliación de Centros
Licenciatura en Psicopedagoxía
0
Modelos de Xestión de Calidade
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
13
Prácticum II
Grao en Educación Infantil
20
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
48
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Social
0
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa).
0
Tutoría, Mentoría e Coaching
Máster Universitario en Psicopedagoxía
45
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Avaliación de Programas de Intervención Logopédica
Grao en Logopedia
42
Estudo de Necesidades e Avaliación de Programas
Máster Universitario en Psicopedagoxía
30
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos
Grao en Educación Infantil
21
Métodos e Técnicas da Avaliación de Centros
Licenciatura en Psicopedagoxía
0
Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagóxica
Licenciatura en Psicopedagoxía
0
Modelos de Xestión de Calidade
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
33,5
Orientación Profesional
Licenciatura en Psicopedagoxía
0
Prácticum II
Grao en Educación Infantil
10
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
25,5
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Social
3,3
Tutoría, Mentoría e Coaching
Máster Universitario en Psicopedagoxía
45

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2019/2020.

Facultade de Ciencias da Educación

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre mércores
12:00 a 13:30
Despacho P1A15
Primeiro cuadrimestre xoves
11:00 a 13:30
Despacho P1A15
Segundo cuadrimestre mércores
12:00 a 13:30
Despacho P1A15
Segundo cuadrimestre xoves
11:00 a 13:30
P1A15

Traballos fin de grao e mestrado

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

A comunicación nun centro educativo: percepción do profesorado e do equipo directivo
A rúbrica para avaliar a Programación de Aula do segundo ciclo de Educación Infantil
Análise do Proxecto Educativo dun centro de A Coruña
As emocións na aula: deseño dunha unidade didáctica para o segundo ciclo de Educación Infantil
Intervención Educativa no Alumnado con Altas Capacidades
O traballo por proxectos: percepción polo profesorado da calidade dun proxecto de Educación Infantil
Orientación escolar e familiar en NEAE: un estudo de caso
Análisis previo de un centro educativo para el diseño de un proyecto de dirección
Capacidades, intereses e motivacións do alumnado; proposta dun plan de atención á diversidade
Estudo De Caso: Análise Do Clima Laboral Nunha Institución Educativa
Orientación vocacional nun caso de altas capacidades intelectuais
Un modelo pedagóxico a ter en conta na Educación Infantil: Reggio Emilia
Unha nova perspectiva educativa. A educación interxeneracional.
Análise e mellora do período de adaptación a través da satisfacción familiar
As bibliotecas escolares: Plan de mellora da biblioteca escolar dun C.E.I.P.
Atención á diversidade en Galicia
Desenvolvemento teórico e avaliación dos proxectos educativos dun centro
Desenvolvendo emocións.
Deseño dun NOF nun centro educativo, para a prevención de conflitos na mellora da convivencia
Deseño dunha programación de actividades complementarias dende o departamento de Orientación: 'Traballar as emocións na educación infantil'.
Estudo de caso: comorbilidade entre TDAH e trastorno da lectoescritura do alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria nun centro educativo.
Estudo do impacto sociolaboral na mocidade galega dos programas Deseñando o teu futuro na Costa da Morte e Noites Abertas
Liderado transformacional: estudo práctico en dúas institucións socioeducativas.
O Plan de Acción Titorial en Educación Infantil
Proposta de intervención educativa dende o Departamento de Orientación para un alumno con Síndrome X Fráxil
Sintamos!
“O Consello Orientador, aproximación á Orientación en Educación Secundaria”.
Avaliación e mellora dunha programación didáctica.
Investigación sobre a educación dos bos hábitos con respecto ás necesidades básicas dos nenos e nenas de educación infantil.
O coaching educativo para o empoderamento da comunidade educativa.
O período de adaptación á escola
Revisión bibliográfica sobre a planificación do período de adaptación.
A flexibilización de grupos e horarios no período de adaptación de centros educativos da provincia de A Coruña
A PARTICIPACIÓN DAS FAMILIAS NO PERÍODO DE ADAPTACIÓN
As actividades e agrupamentos no período de adaptación.
Caso síndrome de west en aulas de comunicación
Estudo e Análise do Período de Adaptación en Centros Educativos
Flexibilización do Plan de Período de Adaptación en Centros Educativos
O Período de Adaptación: Coñecendo a Familia da Escola
O sistema de xestión de calidade na comunidade terapéutica de ACLAD. Revisión pola dirección
O traballo cooperativo entre o departamento de orientación e o profesorado titor
Percepción do liderazgo na dirección de centros educativos conforme ao Modelo EFQM
Relación entre as Escolas de Pais e Nais e o Período de Adaptación
Unha aposta polo coaching nun centro educativo
Unha escola comprometida: análise para estender a posibilidade de Educar para o Desenvolvemento no Colexio Calasanz PP. Escolapios de A Coruña
Análise dunha situación educativa e propostas de mellora.
As competencias, o perfil profesional e as funcións do/a avaliador/a en institucións de atención á diversidade funcional
Avaliación das Programacións dun Especialista en Educación Física para Educación Infantil.
Estudo da Ocupación do Tempo Libre do Alumnado de Educación Infantil en Actividades Extraescolares.
Factores determinantes no proceso de adaptación dun/dunha neno/a á escolaridade
O Plan de Atención á Diversidade e as Programacións de Aula na Etapa de Educación Infantil.
O Plan do Período de Adaptación en Centros de Educación Infantil: Orientacións para a Mellora.
O Plan TIC de Centro e a súa Concreción en Educación Infantil: Avaliación e Mellora.
Orientación e titoria. Analise do Plan de Acción Titorial e concretación na etapa de Educación Infantil


Resultados de investigación


Ver na web da UDC