Docente

Dra. María Bobadilla Pérez  

Profesor contratado doutor (PC-DR)

Departamento Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
Área Didáctica da lingua e a literatura
Investigación  Grupo de investigación Grupo de Investigación en Didáctica das Linguas e Culturas
Liñas de investigación Aínda non figuran no xestor curricular da UDC (SUXI).
Contacto Directorio da UDC


Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, mestrados e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas totais
AICLE: Aprendizaxe Integrada de Contidos en Linguas Estranxeiras 31,5
Inglés
Máster Universitario en Didácticas Específicas
0
Prácticas Externas (Prácticum)
Máster Universitario en Didácticas Específicas
1
Practicum
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
10
Recursos, estratexias e materiais didácticos na aula de linguas estranxeiras
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
21
Traballo Fin de Grao 6
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
30
Traballo fin de máster (TFM)
Máster Universitario en Didácticas Específicas
8
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Inglés
Máster Universitario en Didácticas Específicas
42
Prácticas Externas (Prácticum)
Máster Universitario en Didácticas Específicas
2
Practicum
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras).
12
Recursos, estratexias e materiais didácticos na aula de linguas estranxeiras
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras).
21
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
36
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras).
42
Traballo fin de máster (TFM)
Máster Universitario en Didácticas Específicas
16
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Inglés
Máster Universitario en Didácticas Específicas
60
Practicum
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras).
14
Recursos, estratexias e materiais didácticos na aula de linguas estranxeiras
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras).
21
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
30
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras).
42
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Avaliación do ensino-aprendizaxe da lingua estranxeira
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras).
21
Didáctica da Lingua Estranxeira
Grao en Educación Primaria
84
Inglés
Máster Universitario en Didácticas Específicas
60
Prácticum II
Grao en Educación Primaria
15
Recursos, estratexias e materiais didácticos na aula de linguas estranxeiras
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras).
21
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
30
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
0
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Avaliación do ensino-aprendizaxe da lingua estranxeira
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras).
21
Didáctica da Lingua Estranxeira
Grao en Educación Infantil
84
Didáctica da Lingua Estranxeira
Grao en Educación Primaria
84
Prácticum II
Grao en Educación Primaria
7
Proxectos de innovación e investigación educativa en linguas estranxeiras
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras).
14
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
10
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
10
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Didáctica da Lingua Estranxeira
Grao en Educación Infantil
123
Prácticum II
Grao en Educación Infantil
11
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
10

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2018/2019.

Facultade de Ciencias da Educación

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre martes
12:00 a 14:00
P1A3
Primeiro cuadrimestre xoves
12:00 a 13:00
P1A3
Segundo cuadrimestre martes
12:00 a 14:00
P1-A3
Segundo cuadrimestre xoves
10:00 a 12:00
P1-A3

Traballos fin de grao e mestrado

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

AICLE en Educación Infantil: a implementación de Edulingüe 2020 no contexto dun centro plurilingüe
Aprendizaxe por proxectos: Health is the Greatest Wealth. A clase de inglés como lingua estranxeira, o entorno perfecto para a superación persoal
Desenvolvemento das destrezas orais mediante actividades lúdicas na aula de inglés en primaria
Educación Inclusiva na Clase de LE: Unha Proposta para a Inclusión de Estudantes Cegos e con Discapacidade Visual.
Estudo das necesidades formativas en Linguas Estranxeiras do profesorado de Educación Primaria
Estudo sobre a idoneidade do libro de texto na aula de LE na Educación Primaria.
Recursos en liña para estudantes con discapacidade auditiva: un estudo de investigación.
Unidade didáctica para 3º ESO: “Maniféstate: Cambiemos o mundo”
Adquisición de linguas extranxeiras en idades temperás: Estudio de caso nun centro de Educación Infantil
Como xestionar os problemas de aprendizaxe na aula de inglés como LE: unha proposta inclusiva
Coñece o teu colexio: un proxecto para o aula de lingua estranxeira.
O uso da literatura na aula de inglés como LE: proposta didáctica.
O uso do libro de texto na aula de Lingua Estranxeira na Educación Primaria.
Pódense avaliar as habilidades orais nas Probas de Acceso á Universidade?
Traballo colaborativo e ensinanza por contidos na aula de inglés: Igualdade de xénero
¡Divertíndonos coa literatura!: dramatizando contos a través de proxectos.
A adaptación do currículo de lingua inglesa a estudiantes con diversas necesidades educativas: Un estudio de caso na clase de ILE
A aprendizaxe por proxectos na aula de lingua estranxeira: promoción da cidade da Coruña
AICLE na aula de Ciencias da Natureza en Educación Primaria
Linguas Estranxeiras na Educación Primaria:Unha reflexión sobre o paradigma actual
Metodoloxía AICLE en Educación Física
O conto como recurso de aprendizaxe na aula de inglés en Educación Primaria.
O conto como recurso interdisciplinario para a adquisición de linguas estranxeiras no primeiro ciclo da Educación Infantil
O uso da Literatura nas clases de ESL/EFL
O uso de proxectos na aula de lingua estranxeira: Os celtas
O uso do libro de texto na clase de ILE. Proposta dunha unidade didáctica.
O uso do vídeo para a aprendizaxe de inglés en Educación Primaria.
'Os Xogos Olímpicos': un enfoque basado en proxectos na clase de lingua estranxeira
Percepcións do profesorado e o alumnado de Educación Primaria en relación ao proceso de ensinanza-aprendizaxe AICLE.
Analizando o uso de inglés en matemáticas: materiais CLIL en educación secundaria
Ensinanza do Inglés a través da Música na Educación Primaria
Introducindo a gramática na clase comunicativa
'Let's play sports!': unha unidade didáctica sobre movemento e motivación
Lingua, cultura e TICs: Age of Mythology como ferramenta para o ensino de Inglés e Cultura Clásica.
O uso da literatura na aula da lingua extranxeira en Educación Primaria
O uso da literatura na clase de inglés como lingua estranxeira
O uso dos libros de texto de educación inglesa en educación primaria
Os debuxos animados como recurso educativo na aula de Educación Primaria
Potenciación das linguas extranxeiras en Galiza: Estudos de Centros Plurilingües de Educación Primaria.
Proxecto de investigación en aulas de 3º de ESO: Cómo promover a interación oral na aula?
Usando Acción-Investigación para mellorar a avaliación da produción oral na clase de Lingua Inglesa
A música como recurso para a ensinanza-aprendizaxe dunha lingua estranxeira en Educación Infantil.
Bilingüismo na Educación Infantil
O uso de contos no proceso de ensinanza-aprendizaxe do Inglés en Educación Infantil
O Xogo como Recurso na aula de Lingua Estranxeira en Ed. Infantil.
Plurilingüísmo/Bilingüísmo en Educación Infantil: Adquisición dunha Lingua Estranxeira e Desenvolvemento da Competencia


Resultados de investigación


Ver na web da UDC