Docente

Dra. Marta Fernández Prieto  

Titular de universidade (TIT-UN)

Departamento Pedagoxía e Didáctica
Área Didáctica e organización escolar
Investigación  Grupo de investigación Equipo de Investigación Educativa
Liñas de investigación Tecnologías de la Información y Comunicación para la enseñanza y el aprendizaje. Entornos y Virtuales y Personales para la formación. Comunidades de aprendizaje. Proyectos de Innovación educativa.
Palabras chave TIC y Educación; Comunidades de aprendizaje e Innovación;Entornos de aprendizaje en red.
Contacto Directorio da UDC
Orcid id0000-0003-0092-7642

A Súa labor investigadora céntrase tanto na participación en proxectos de investigación relacionados co e-Learning, a Innovación Educativa e os novos espazos de participación comunitaria, como na organización de eventos científicos dedicados ao campo das tecnoloxías da información e a comunicación no ámbito educativo desde as diversas redes e grupos de investigación sobre Tecnoloxía Educativa. As súas publicacións derivan en reflexións teóricas acerca da sociedade do coñecemento e a súa influencia na comunidade educativa facendo referencia a novas formas de colaboración, cooperación e desenvolvemento de proxectos innovadores con TIC e na utilización e a formulación destas polos docentes e formadores no proceso de ensino e aprendizaxe en aulas e centros. Actualmente as súas liñas de investigación abarcan tres ámbitos específicos como son a Innovación Educativa, Redes e Comunidades de Aprendizaxe con TIC;  a utilización de Ferramentas virtuais para a formación, o ensino e aprendizaxe, e por último as Contornas virtuais e persoais de Aprendizaxe: e-learning, LMS (Learning Managemnent System) MOOC ( Massive Online Open Courses), VLE (Virtual Learning Enviroments),PLE (Persoal Learning Enviroments), entre outros.Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, mestrados e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Aplicación das TIC na Innovación Educativa
Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria
Programa Oficial de Doutoramento en Equidade e Innovación en Educación (Optativo)
21
Prácticas Externas (Prácticum)
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
1
Prácticum I
Grao en Educación Infantil
68
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
Grao en Educación Infantil
168
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
24
Traballo Fin de Máster (TFM)
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
6
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Formación Docente e Comunidades de Aprendizaxe 24,5
Prácticas Externas (Prácticum) 2
Prácticum I 58
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación 168
Traballo Fin de Grao 30
Traballo Fin de Máster (TFM) 6
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Formación Docente e Comunidades de Aprendizaxe
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
24,5
Prácticas Externas (Prácticum)
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
2
Prácticum I
Grao en Educación Infantil
58
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
Grao en Educación Infantil
168
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
24
Traballo Fin de Máster (TFM)
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
6
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Formación Docente e Comunidades de Aprendizaxe
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
35
Prácticum I
Grao en Educación Infantil
53
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
Grao en Educación Infantil
168
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
30
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Formación Docente e Comunidades de Aprendizaxe
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
35
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
Grao en Educación Infantil
168
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
Grao en Educación Primaria
84
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
6
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Innovación docente
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Artes Plásticas e Visuais).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Ciencias Experimentais).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Educación Física).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Tecnoloxía).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Sector Servizos).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa).
28
Prácticum I
Grao en Educación Primaria
26
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
Grao en Educación Infantil
84
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
Grao en Educación Primaria
84
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
12,3
Traballo fin de máster
Máster Universitario en Innovación, Orientación e Avaliación Educativa
7,5

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2018/2019.

Facultade de Ciencias da Educación

Cuadrimestre Día Lugar
Segundo cuadrimestre martes
08:30 a 12:30
Despacho POA2

Traballos fin de grao e mestrado

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

A calma dende unha perspectiva tecnolóxica
Contornas de Formación das Tecnoloxías da Información e Comunicación na aula: o libro dixital E-Dixgal
Luces, cámaras e...¡Matemáticas!
Proposta didáctica para os espazos maker da biblioteca escolar como experiencia innovadora en educación infantil
'Somos cientificos'.Proposta didáctica para acercar as ciencias ao alumnado de educación infantil
A introdución de xogos TIC para traballar as matemáticas no Segundo Ciclo de Educación Infantil. Posta en práctica e valoración.
Centros de educación infantil fronte ás TIC: proposta para a aprendizaxe sensorial con Kahoot e Scratch.
Comunidades de Aprendizaxe: Sensibilizando á Comunidade Educativa na Procura do Cambio Educativo
Explorando as mans a través das Webquest
Formación, coñecemento e uso das TIC en dous centros concertados de Educación Infantil. Proposta de mellora.
A transversalidade da Educación Física con ferramentas virtuais.
Elaboración de cuestionarios para o recoñecemento das necesidades de desenvolvemento profesional continuo nun CEIP en Coruña
Formación TIC do profesorado: enquisas ao profesorado de Educación Primaria e aos estudantes universitarios
Proposta Didáctica Multidisciplinar: Aplicación das TIC con Scratch
Proposta didáctica para o desenvolvemento dunha autoestima positiva nos nenos de 12 anos
CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA FRONTE ÁS TIC
Centros de Educación Primaria fronte as TIC:Tecnoloxías emerxentes e contornos para o ensino e a aprendizaxe virtual
Investigación de caso único: A visión dun profesor de Educación Primaria sobre as TIC.
O proxecto Terra a través das TIC
Uso da plataforma Edmodo na Educación Física Escolar
Os órganos dos sentidos. Proposta de traballo en rede


Resultados de investigación


Ver na web da UDC