A A

Docente

Dra. Neves Arza Arza  

Titular de universidade (TIT-UN)

Departamento Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
Área Métodos de investigación e diagnóstico en educación
Investigación  Grupo de investigación Grupo de Investigación en Avaliación e Calidade Educativa
Liñas de investigación Aínda non figuran no xestor curricular da UDC (SUXI).
Contacto Directorio da UDC


Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, mestrados e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Aprendizaxe e ensino dos módulos da especialidade de formación e orientación laboral
Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral).
18
Inserción e orientación laboral
Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral).
28
Orientación Ocupacional
Grao en Educación Social
84
Orientación socioeducativa para a igualdade
Mestrado Universitario en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria
4
Practicum
Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral).
30
Practicum I
Grao en Educación Social
20
Practicum II
Grao en Educación Social
20
Proxectos de innovación e investigación educativa en formación profesional e orientación laboral
Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral).
14
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Social
6
Traballo fin de Mestrado
Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral).
24
Traballo Fin de Mestrado
Mestrado Universitario en Psicopedagoxía
6
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Aprendizaxe e ensino dos módulos da especialidade de formación e orientación laboral
Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral).
0
Formación profesional e mercado laboral
Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral).
0
Función titorial e orientación académica
Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Artes Plásticas e Visuais).
Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Ciencias Experimentais).
Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Educación Física).
Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Tecnoloxía).
Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral).
Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Sector Servizos).
Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá).
Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras).
Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa).
21
Inserción e orientación laboral
Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral).
28
Orientación Ocupacional
Grao en Educación Social
84
Practicum
Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Artes Plásticas e Visuais).
30
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Social
12
Traballo fin de Mestrado
Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral).
36
Traballo fin de Mestrado
Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa).
12
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Formación profesional e mercado laboral
Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral).
28
Inserción e orientación laboral
Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral).
28
Orientación e Políticas de Emprego
Grao en Educación Social
4
Orientación Ocupacional
Grao en Educación Social
64,3
Orientación profesional
Mestrado Universitario en Psicopedagoxía
19,7
Proxectos de innovación e investigación educativa en formación profesional e orientación laboral
Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral).
14
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Social
12
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
A investigación na orientación
Mestrado Universitario en Innovación, Orientación e Avaliación Educativa
30
Formación profesional e mercado laboral
Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral).
0
Inserción e orientación laboral
Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral).
28
Orientación e Políticas de Emprego
Grao en Educación Social
21
Orientación Ocupacional
Grao en Educación Social
69
Practicum II
Grao en Educación Social
23
Proxectos de innovación e investigación educativa en formación profesional e orientación laboral
Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral).
0
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Social
8
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
A investigación na orientación
Mestrado Universitario en Innovación, Orientación e Avaliación Educativa
30
Inserción e orientación laboral
Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral).
28
Orientación e Políticas de Emprego
Grao en Educación Social
33
Orientación e Titoría
Grao en Educación Infantil
30
Orientación Ocupacional
Grao en Educación Social
84
Practicum I
Grao en Educación Social
20
Practicum II
Grao en Educación Social
20
Traballo de fin de mestrado
Mestrado Universitario en Innovación, Orientación e Avaliación Educativa
5

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2016/2017.

Facultade de Ciencias da Educación

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre luns
11:00 a 12:00
P1A15
Primeiro cuadrimestre luns
16:00 a 17:00
P1A15
Primeiro cuadrimestre xoves
12:15 a 14:15
P1A15
Segundo cuadrimestre mércores
11:00 a 14:00
P1A15
Segunda oportunidade martes
12:00 a 14:00
P1A15
Segunda oportunidade martes
15:00 a 16:00
P1A15

Traballos fin de grao e mestrado

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

A inserción laboral de persoas sen fogar: a proposta do municipio de Bilbao.
A Representación das Persoas Traballadoras. Unidade Didáctica para o Módulo de Formación e Orientación Laboral (FOL).
A Seguridade Social como alicerce do Estado de Benestar. Unidade didáctica para o módulo de FOL
FERRAMENTAS PARA A PROCURA DE EMPREGO: Proposta didáctica de Formación e Orientación Laboral, ciclo superior de Integración Social
O acoso sexual, é un risco laboral? Proposta didáctica para o módulo de F.O.L.
Proposta de mellora dunha unidade didáctica
Recursos dixitais de orientación profesional para o módulo de Formación e Orientación Laboral
Videoxogos, youtube e xénero. Unidade didáctica do módulo profesional de Información e Comunicación con Perspectiva de Xénero.
A orientación profesional con enfoque de xénero: análisis de programas
A participación das persoas traballadoras na empresa. Unidade didáctica do módulo de FOL
Análise das accións orientadas á inclusión sociolaboral das persoas presas no Centro de Inserción Social “Carmela Arias y Díaz de Rábago” de A Coruña
Análise de Proxectos de Inserción Laboral destinados a persoas con Síndrome de Down
FORMANDO PERSOAS BONITAS. Unha proposta didáctica con enfoque de xénero para a titoría de Formación Profesional Básica
Mariola. Catálogo de recursos educativos para a transversalización do enfoque de xénero na formación e orientación profesional
Redes e marca dixital: mellora da empregabilidade. Proposta didáctica para FOL.
actuacions dirixidas a insercion sociolaboral da comunidade xitana:o programa Acceder
Análise e valoración dunha selección de blogs do departamento de orientación do ensimo secundario
Aproximación á Orientación Laboral na Formación Profesional
Catálogo de recursos dixitais de orientación profesional para el profesorado de FOL
Catálogo de recursos dixitais para a orientación ocupacional
Proposta de mellora para incluir a perspectiva de xénero na formación profesional
¿Para qué formamos: para ser ciudadanos y ciudadanas o mano de obra?
3,2,1... Acción! El cine en los ciclos de integración social
A carreira do emprego
E-Proteo:catálogo de recursos para a orientación profesional
Itinerarios Personalizados de Inserción: Ferramenta chave para a inserción e a incorporación do enfoque de xénero.
O equipo fai a forza
O proceso de busca de emprego e itinerario de formación como un proxecto profesional
Orientavisco: unha proposta de blog de orientación educativa
Plan de orientación académica e profesional para a ESO


Resultados de investigación


Ver na web da UDC