Docente

Dra. Susana Rodríguez Martínez  

Titular de universidade (TIT-UN)

Departamento Psicoloxía
Área Psicoloxía evolutiva e da educación
Investigación  Grupo de investigación Grupo de Investigación en Psicoloxía Educativa
Liñas de investigación Aínda non figuran no xestor curricular da UDC (SUXI).
Contacto Directorio da UDC


Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, mestrados e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Autorregulación Cognitivo-Comportamental 21
Documentación. Organización e Presentación dun Traballo de Investigación
Programa Oficial de Doutoramento en Sociedade do Coñecemento: Novas perspectivas en Documentación, Comunicación e Humanidades (Optativo)
10
Estratexias de Aprendizaxe e Estudo 21,5
Prácticas Externas (Prácticum) 2
Prácticum I 24
Procesos Cognitivos na Discapacidade Intelectual 31,5
Traballo Fin de Grao 18
Traballo Fin de Máster 12
Traballo Fin de Máster 18
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Autorregulación Cognitivo-Comportamental
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
21
Estratexias de Aprendizaxe e Estudo
Máster Universitario en Psicopedagoxía
31,5
Prácticas Externas (Prácticum)
Máster Universitario en Psicopedagoxía
2
Procesos Cognitivos na Discapacidade Intelectual
Grao en Educación Infantil
47
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
24
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa).
6
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
6
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicopedagoxía
6
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Autorregulación Cognitivo-Comportamental
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
21
Documentación. Organización e Presentación dun Traballo de Investigación
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
Programa Oficial de Doutoramento en Sociedade do Coñecemento: Novas perspectivas en Documentación, Comunicación e Humanidades (Optativo)
21
Estratexias de Aprendizaxe e Estudo
Máster Universitario en Psicopedagoxía
31,5
Prácticas Externas (Prácticum)
Máster Universitario en Psicopedagoxía
3
Procesos Cognitivos na Discapacidade Intelectual
Grao en Educación Infantil
16
Psicoxerontoloxía
Grao en Educación Social
15
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
12
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa).
12
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicopedagoxía
18
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Autorregulación Cognitivo-Comportamental
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
5
Estratexias de Aprendizaxe e Estudo
Máster Universitario en Psicopedagoxía
45
Prácticas Externas (Prácticum)
Máster Universitario en Psicopedagoxía
1
Procesos Cognitivos na Discapacidade Intelectual
Grao en Educación Infantil
26
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
18
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
12
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicopedagoxía
6
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Autorregulación Cognitivo-Comportamental
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
5
Estratexias de Aprendizaxe e Estudo
Máster Universitario en Psicopedagoxía
45
Procesos Cognitivos na Discapacidade Intelectual
Grao en Educación Infantil
26
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
18
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa).
0
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
18
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Autorregulación Cognitivo-Comportamental
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
30
Estratexias de Aprendizaxe e Estudo
Máster Universitario en Psicopedagoxía
25
Intervención nos déficits motivacionais e de interacción social nas persoas con discapacidade
Máster Universitario en Intervención na Discapacidade e na Dependencia
50
Procesos Cognitivos na Discapacidade Intelectual
Grao en Educación Infantil
16
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
16,5
Traballo fin de máster
Máster Universitario en Intervención na Discapacidade e na Dependencia
13,3
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
10

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2019/2020.

Facultade de Ciencias da Educación

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre luns
17:00 a 18:00
P2A3
Primeiro cuadrimestre mércores
10:00 a 13:00
P2A3

Traballos fin de grao e mestrado

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

A lingua de signos Española como un recurso educativo en Educación Infantil
As concepcións dos docentes sobre a discapacidade
Autoeficacia, autorregulación e rendemento en Educación Infantil
Concepcións actuáis en torno a discapacidade intelectual
Crenzas en torno á Discapacidade Intelectual en Educación Infantil: Diferenzas entre os mestres e os alumnos de Grao.
Efecto do estilo parental percibido na orientación a metas do alumnado na ES
Estratexias de Aprendizaxe e Rendemento Académico no Alumnado de Secundaria Obrigatoria
Metas de logro, estratexias de aprendizaxe e rendemento académico no alumnado de 6° de Educación Primaria
Orientación de obxectivos, autoeficacia e benestar psicolóxico nos estudantes do ensino medio
Autoeficacia docente percibida e motivación académica
Comportamento autorregulado e rendemento en Educación Infantil.
Concepcións e crenzas sobre a Discapacidade Intelectual en profesores/as de Educación Infantil
Crenzas e actitudes cara ás persoas con discapacidade intelectual en función da titulación universitaria
Estratexias volitivas: incidencia da orientación á metas e o estilo parental
Estudo sobre a relación entre rendemento académico e aprendizaxe autorregulada en estudantes de educación primaria
Incidencia da orientación a metas na xestión da vontade
Lectoescritura en nenos e nenas con Síndrome de Down
Asperger na aula: empoderando a diversidade.
Concepción e crenzas ao redor da Discapacidade Intelectual en estudantes de Maxisterio
Estratexias de autorregulación: unha proposta de intervención educativa para un colectivo con síndrome de Down
Incluíndo habilidades de estudo en Xeografía e Historia
Intervención educativa para a estimulación da linguaxe dun neno/a con síndrome de Down desde unha perspectiva inclusiva
Promoción da autorregulación no ámbito escolar
Proposta de intervención educativa para traballar as emocións con nenos e nenas con TEA desde a inclusión en Educación Infantil
“Plan de Acción Titorial centrado no estudo e mellora da motivación do alumnado de Educación Secundaria”
Crenzas do profesor ao redor da Discapacidade Intelectual: Pautas de Intervención para a inclusión educativa da Síndrome de Asperger.
Diferenzas en autorregulación entre estudantes de quinto de primaria con alto e baixo rendemento académico
Estratexias de autorregulación e rendemento académico en secundaria
Estratexias para mellorar a atención dos nenos de 3 a 6 anos.
Motivación do alumnado na elección dos estudos de Formacion Profesional nun Centro educativo de A Coruña
Motivación docente: Orientación a metas do profesorado de Educación Infantil, Primaria e Secundaria.
Motivación dos alumnos de Educación Secundaria en aulas con metodoloxías basadas en proxectos
Todos somos de cores
A inclusión dos nenos con autismo: Revisión das implicacións educativas
A sobreprotección e a discapacidade intelectual na educación infantil.
As estratexias de aprendizaxe: evolución e influenza no rendemento escolar
Autorregulación e Estratexias de Aprendizaxe en Educación Infantil
Incidencia da educación por proxecto na motivación do estudante.
Perfil motivacional e estratexias volitivas
Adaptación Curricular Enfocada a un/unha Alumno/a con Síndrome de Down.
Concepcións e actitudes de docentes en exercicio cara á inclusión, na aula ordinaria, de alumnado con Discapacidade Intelectual.
Diferentes pero iguais. Estratexias para traballar a atención e a memoria con nenos con síndrome de Down nun aula ordinaria
Influencia da autoeficacia e da autoestima no rendemento deportivo en Judo
Metas académicas, autoeficacia percibida e rendemento académico en matemáticas
Perfís motivacionais en estudantes de secundaria: diferenzas en estratexias de autorregulación, estratexias cognitivas e rendemento académico


Resultados de investigación


Ver na web da UDC