Facultade de Ciencias da Educación
Universidade da Coruņa
 
Accesos Directos
Impresos do Alumnado

GRAOS:


1. Admisión. Solicitude Cambio de Universidade/Titulación por recoñecemento de créditos
2. Solicitude de Recoñecemento de créditos
3. Incorporación ao GraoPLANES ANTIGOS:


4. Solicitude de admisión por continuación e validacións
5. Solicitude de validación de créditos de libre elección (por materias cursadas)
6. Solicitude de validación-adaptación
 


DOCUMENTACION ACADEMICA E MATRICULA:


7a. Instancias Decano
7b. Instancias Rector
8.   Ampliación matrícula
9.   Cambio de materias
10. Solicitude de Avaliación por compensación
11. Traslado de expediente
12. Declaración de dependencia económica
13. Declaración Xurada de estudos universitarios cursados
14. Impreso domiciliación bancaria
15. Parte de exáme
16. Solicitude de devolución de taxas de matrícula
17. Solicitude de prestación de Seguro escolar
18. Solicitude de programas-guías de estudo
Diseño y desarrollo: Artismedia.es