Novas

   
03/05/2018
Inauguración da exposición Cartografía Social do Dereito ao Hábitat na cidade da Coruña

Desde o mércores 2 de maio ás 12 h no andar -3 Facultade de Ciencias da Educación Experiencia de aprendizaxe-servizo desenvolvida polo alumnado e profesorado de:


• Acción socioeducativa con minorías e colectivos vulnerables, 3º curso do Grao en Educación Social. (Profesora Laura Cruz)

• Educación Multicultural, 2º curso do Grao en Educación Social. (Profesor Juanjo Bueno)

• Pedagoxía, Socioloxía e Psicoloxía das Artes Plásticas e Visuais, Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria. (Profesor Roberto Suárez)


Traballo coordinado pola profesora Laura Cruz