Novas

   
04/07/2018
Sesión Extraordinaria de la Comisión de de Titulación do Grao en EDUCACIÓN INFANTIL


Seguindo as instruccións do Sr. Decano, convócase a unha reunión da Comisión de Titulación do Grao en Educación  Infantil o vindeiro Mércores 11 de Xullo de 2018 ás 9.30  na sala de Xuntas do Decanato coa seguinte


ORDE DO DÍA:


1. A modalidade combinada no Practicum II, descrición e proposta de avaliación na Guía Docente.


Un saúdo,


A Vicedecana de Practicum


Asdo.: Tania Gómez Sánchez


 

+ info