Novas

06/03/2019
07/03/2019: CONVOCATORIA COMISIÓN DE CALIDADE

Seguindo as instrucións do Sr. Decano, convócase reunión ordinaria da Comisión de Garantía Interna de Calidade o día 7 de marzo as 12:00h. na sala de Xuntas do Decanato coa seguinte orde do día:

 ORDE DO DÍA

 Aprobación, se proceder, das actas das reunións celebradas os días 7 de xuno e 31de outubro de 2017; 26 de abril e 23 de outubro de 2018.

 1. Informe do Decano.

 2. Preparación do informe institucional do Centro do curso 2017-2018.

 3. Análise e valoración da evidencia 25 acerca do proceso de avaliación dos resultados académicos.

 4. Análise e revisión do plan de melloras do Centro do curso 2017-2018.

 5. Quenda aberta de intervencións.

  A documentación para esta sesión pode consultarse PREMENDO AQUÍ

  A Coruña a 1 de marzo de 2019

  Asdo. Montserrat Durán Bouza

  A Secretaria Académica

+ info