Novas

20/03/2019
20 de marzo: Reunión Extraordinaria da Xunta de Facultade

Seguindo as instrucións do Sr. Decano, convócase Reunión Extraordinaria da Xunta de Facultade de Ciencias da Educación, que terá lugar no Salón de Graos da  Facultade  o vindeiro mércores 20 de marzo de 2019, ás 13:30 h. coa seguinte orde do día: 

ORDE DO DÍA

  1. Aprobación, se proceder, do procedemento para a renovación das Comisións da Xunta de Facultade.

 

A Coruña, 18 de marzo de 2019

A secretaria académica

  

Montserrat Durán Bouza

Accédese á documentación para a Xunta PREMENDO AQUÍ

Os/as estudantes poden acceder á documentación a través do seguinte enlace:

https://udcgal-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/montserrat_duran_bouza_udc_es/Documents/Proposta_procedemento_renovacion_comisions_XF.pdf?csf=1&e=22kdwO

+ info