Novas

   
01/07/2019
01/07/2019 - XUNTA ORDINARIA DE FACULTADE

Seguindo as instrucións do Sr. Decano, convócase Reunión Ordinaria da Xunta de Facultade de Ciencias da Educación, que terá lugar no Salón de Graos da Facultade o vindeiro luns 1 de xullo de 2019, ás 12.00 h. en primeira convocatoria e ás 12.30 h. en segunda, coa seguinte orde do día:ORDE DO DÍA1. Lectura e aprobación, se proceder, das Actas das sesións anteriores (5 de abril e 15 de maio).

2. Informe do Decano.

3. Aprobación, se proceder, da Normativa para a Organización da Docencia nos Graos. Curso 2019/2020.

4. Aprobación, se proceder, do marco horario das titulacións de grao para o curso académico 2019/2020.

5. Aprobación, se proceder, da ocupación de aulas para o curso académico 2019/2020.

6. Aprobación, se proceder, dos calendarios do centro (Académico, Practicum, TFG, TFM) para o curso académico 2019/2020.

7. Apoio, se proceder, á Lei de Educación Social.

8. Asuntos de trámite.

9. Quenda aberta de intervencións.A Coruña, 27 de xuño de 2019A secretaria académicaMontserrat Durán BouzaAccédese as Actas das sesións anteriores, ás listaxes de asistencia, e a documentación a tratar nos puntos da orde do día PREMENDO AQUÍ