Novas

15/07/2019
15/07/2019 CONVOCATORIA XUNTA EXTRAORDINARIA DE FACULTADE

 

Seguindo as instrucións do Sr. Decano, convócase Reunión Extraordinaria da Xunta de Facultade de Ciencias da Educación, que terá lugar no Salón de Graos da  Facultade  o vindeiro luns 15 de xullo de 2019, ás 12.30 h., coa seguinte orde do día: 


ORDE DO DÍA


1. Aprobación, se proceder, dos horarios de clases e exames das titulacións do Centro para o curso 2019/2020.*

 

A Coruña, 11 de xullo de 2019

A secretaria académica

  

Montserrat Durán Bouza


Accédese a documentación PREMENDO AQUÍ.


*Recordamos a conveniencia de revisar os horarios por se houbera algún erro que deba ser corrixido antes da súa aprobación na Xunta de Facultade.