Novas

   
18/07/2019
18/07/2019 CONVOCATORIA COMISIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS


Seguindo as instruccións do Sr. Decano, convócase a unha Reunión Ordinaria da Comisión de Extensión Cultural


Data e lugar da reunión:


Xoves 18 de xullo de 2019 na sala de Xuntas do Decanato


Hora da reunión: 10:30 h


Persoas convocadas


Begoña Bas López


Juan José Bueno Aguilar


Mª Dolores Cotelo Guerra


Paula Mendiri Ruíz de Alda


Orde do día:


Punto primeiro: Leitura e aprobación, se é o caso, da acta anterior


Punto segundo: Descusión e Resolución da convocatoria de Axudas para Actividades Culturais 2ª convocatoria


Rolda de intervencións


A Coruña, a 16 de xullo de 2019


O vicedecano de Asuntos Económicos, Infraestruturas e Cultura