Novas

18/07/2019
18/07/2019 CONVOCATORIA COMISIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS

Seguindo as instruccións do Sr. Decano, convócase a unha Reunión Ordinaria da Comisión de Extensión Cultural

Data e lugar da reunión:

Xoves 18 de xullo de 2019 na sala de Xuntas do Decanato

Hora da reunión: 10:30 h

Persoas convocadas

Begoña Bas López

Juan José Bueno Aguilar

Mª Dolores Cotelo Guerra

Paula Mendiri Ruíz de Alda

Orde do día:

Punto primeiro: Leitura e aprobación, se é o caso, da acta anterior

Punto segundo: Descusión e Resolución da convocatoria de Axudas para Actividades Culturais 2ª convocatoria

Rolda de intervencións

A Coruña, a 16 de xullo de 2019

O vicedecano de Asuntos Económicos, Infraestruturas e Cultura