Novas

18/07/2019
18/07/2019 CONVOCATORIA COMISIÓN ACADÉMICA

Seguindo as instrucións do Sr. Decano, convócase a unha reunión extraordinaria da Comisión Académica

Data e lugar da reunión:

Mércores 18 de xullo de 2019 na sala de xuntas do decanato

Hora da reunión: 11.30h a 12.30h

Persoas convocadas

Alba López Neira

Andrés Barberán Grimaldi Belén García Cabeza

Eva María Mouriño Andrade Lara Varela Garrote

Mª Alicia Arias Rodríguez Mª Cristina Naya Riveiro

Mª Esther Miramontes Villar Nuria Rebollo Quintela

Pilar Vieiro Iglesias Rocío Chao Fernández Victor Blanco Varela

Juan Carlos Brenlla Blanco (Sen dereito a voto)

 Orde do día:

1.  Valoración  das  Solicitudes  de  cambio  de  universidade/estudos  universitarios  e Solicitude de recoñecemento de créditos no grao.

 Agardando a vosa asistencia, recibide un cordial saúdo. A Coruña, a 16 de xullo de 2019