Novas

   
18/07/2019
18/07/2019 CONVOCATORIA COMISIÓN ACADÉMICA


Seguindo as instrucións do Sr. Decano, convócase a unha reunión extraordinaria da Comisión Académica


Data e lugar da reunión:


Mércores 18 de xullo de 2019 na sala de xuntas do decanato


Hora da reunión: 11.30h a 12.30h


Persoas convocadas


Alba López Neira


Andrés Barberán Grimaldi Belén García Cabeza


Eva María Mouriño Andrade Lara Varela Garrote


Mª Alicia Arias Rodríguez Mª Cristina Naya Riveiro


Mª Esther Miramontes Villar Nuria Rebollo Quintela


Pilar Vieiro Iglesias Rocío Chao Fernández Victor Blanco Varela


Juan Carlos Brenlla Blanco (Sen dereito a voto)


 Orde do día:


1.  Valoración  das  Solicitudes  de  cambio  de  universidade/estudos  universitarios  e Solicitude de recoñecemento de créditos no grao.


 Agardando a vosa asistencia, recibide un cordial saúdo. A Coruña, a 16 de xullo de 2019