Novas

01/10/2019
01/10/2019 CONVOCATORIA COMISIÓN ACADÉMICA

Seguindo as instrucións do Sr. Decano, convócase a unha reunión extraordinaria da Comisión Académica

 

Data e lugar da reunión:

Martes, 1 de outubro de 2019 na sala de xuntas do decanato

Hora da reunión: 12.00 h.

 

Persoas convocadas

Alba López Neira

Andrés Barberán Grimaldi

Belén García Cabeza

Eva María Mouriño Andrade

Lara Varela Garrote

Mª Alicia Arias Rodríguez

Mª Cristina Naya Riveiro

Mª Esther Miramontes Villar

Nuria Rebollo Quintela

Pilar Vieiro Iglesias

Rocío Chao Fernández

Victor Blanco Varela

Juan Carlos Brenlla Blanco (Sen dereito a voto)

 

 

Orde do día:

Valoración das Solicitudes de recoñecemento de créditos no grao.

 

Agardando a vosa asistencia, recibide un cordial saúdo.

A Coruña, a 25 de setembro de 2019