Novas

07/02/2020
07/02/2020 COMISIÓN INFRAESTRUTURAS

Seguindo as instruccións do Sr. Decano, convócase a unha reunión da Comisión de Asuntos Económicos e Infraestruturas

Data e lugar da reunión:

Venres 7 de febreiro de 2020 na sala de Xuntas do Decanato

Hora da reunión: 10.30 h

Persoas convocadas

Alicia Arias Rodríguez

Raúl Fraguela Vale

Begoña Lasa Álvarez

Belén García Cabeza

Andrés Suárez Bueno

Diego Ferral Ramírez

Sandra Pereira Veiga

Orde do día:

  1. Leitura e Aprobación, se é o caso, da acta da sesión anterior
  2. Memoria do Exercicio Económico 2019
  3. Proposta de distribución do Orzamento 2020
  4. Rolda de intervencións

A Coruña, a 5 de febreiro de 2020

Roberto Suárez Brandariz

Vicedecano de Infraestruturas