Novas

04/03/2020
CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS ERASMUS+

C H A R L A S I N F O R M A T I V A S

C O N V O C A T O R I A D E P R Á C T I C A S  E R A S M U S +

Mércores 4 de marzo de 2020 ás 12:00h

Facultade de Ciencias da Educación, Salón Graos

Campus de Elviña, A Coruña

 

 

 

Completa o teu CV

coa experiencia profesional das prácticas ERASMUS+