Novas

06/03/2020
06/03/2020 - Reunión Ordinaria do Tribunal de Compensación

Seguindo as instrucións do Sr. Decano, e de acordo co Artigo 4 do Regulamento de Avaliación por Compensación de 28 de xuño de 2016, convócase Reunión Ordinaria dos membros do Tribunal de Compensación

 

Data e lugar da reunión:

Venres 06 de marzo de 2020 na sala de Xuntas do Decanato

Hora da reunión: 12.00 a 13.00h

 

Persoas convocadas:

Montserrat Durán Bouza

Juan Ramón Lamas González

Laura Cruz López

Rosa Méndez García

Sandra Pereira Veiga

Mª Esther Miramontes Villar

 

Orde do día:

  1. Lectura e aprobación, se proceder, das actas da sesións anteriores.
  2. Resolución das solicitudes de avaliación por compensación presentadas.
  1. Asuntos de trámite.
  2. Rogos e preguntas.