Novas

06/03/2020
06/03/2020 CONVOCATORIA COMISIÓN ACTIVIDADES CULTURAIS

Seguindo as instruccións do Sr. Decano, convócase a unha Reunión Ordinaria da Comisión de Extensión Cultural

Data e lugar da reunión:

Venres 06 de Marzo de 2020 na sala de Xuntas do Decanato

Hora da reunión: 12:30 h

Persoas convocadas

Juan José Bueno Aguilar

Mª Dolores Cotelo Guerra

Paula Mendiri Ruíz de Alda

Ara Sol Romero Vázquez

Nerea Carabel Rodríguez

Inmaculada Doval Porto

Orde do día:

Punto primeiro: Leitura e aprobación, se é o caso, da acta anterior

Punto segundo: Descusión e Resolución da convocatoria de Axudas para Actividades Culturais do presente cuadrimestre

Rolda de intervencións

A Coruña, a 04 de marzo de 2020

O Vicedecano de Asuntos Económicos, Infraestruturas e Cultura