Novas

04/05/2020
04/05/2020 REUNIÓN EXTRAORDINARIA XUNTA DE FACULTADE

Seguindo as instrucións do Sr. Decano, convócase Reunión Extraordinaria da Xunta de Facultade de Ciencias da Educación, que terá lugar a través da aplicación Teams o vindeiro luns 4 de maio de 2020, ás 17.30 h, coa seguinte orde do día:  

Aprobación, se proceder, das adaptacións requeridas no documento de medidas para a finalización do curso académico 2019-2020 e asegurar a calidade docente ante a situación excepcional provocada pola COVID-19.

A Coruña, 30 de abril de 2020

A secretaria académica

Montserrat Durán Bouza

Accédese á a documentación a tratar na sesión PREMENDO AQUÍ

Recomendamos que ao inicio da sesión manteñan pechados o micro e a cámara, e que a palabra se pida a través do Chat.