Novas

06/07/2020
Convocatoria ordinaria da Comisión Académica

Seguindo as instrucións do Sr. Decano, convócase a unha reunión ordinaria da Comisión Académica

Data e lugar da reunión:

Luns 6 de xullo de 2020 en Teams

Hora da reunión: 10.30h

Persoas convocadas

 • Alba López Neira
 • Andrés Barberán Grimaldi
 • Eva María Mouriño Andrade
 • Lara Varela Garrote
 • Mª Alicia Arias Rodríguez
 • Mª Cristina Naya Riveiro
 • Mª Esther Miramontes Villar
 • Nuria Rebollo Quintela
 • Pilar Vieiro Iglesias
 • Rocío Chao Fernández
 • Victor Blanco Tarela
 • Juan Carlos Brenlla Blanco (Sen dereito a voto)

 

Orde do día:

 1. Lectura e aprobación, se proceder, das actas das sesións anteriores.
 2. Normativa para a Organización da Docencia nos Graos. Curso 2020/2021
 3. Marco horario das titulacións de Grao. Curso 2020/2021
 4. Ocupación das aulas. Curso 2020/2021
 5. Calendarios do Centro (Académico, Practicum e TFG/TFM). Curso 2020/2021.
 6. Establecemento do prazo e criterios de solicitude do Alumnado que solicita o cambio de universidade e/ou titulación.
 7. Acordo sobre a admisión para a realización de mencións adicionais por alumnado graduado
 8. Asuntos de trámite.
 9. Rogos e preguntas.

 

Achegamos as actas das sesións anteriores e a documentación dos puntos.

Agardando a vosa asistencia, recibide un cordial saúdo.

 

A Coruña, a 1 de xullo de 2020