PAT

 

Plan de Acción Titorial 18/19

 

O PAT ofrece unha orientación académica, socioprofesional, persoal e administrativa, para apoiar o proceso de aprendizaxe do alumnado durante a súa formación, desde o ingreso na Facultade até que finalicen os estudos.

Documento completo do PAT

 

Titores/as

As túas persoas de referencia no PAT serán o/a coordinador/a de curso e o/a profesor/a titor. Cando queras utilizar este servizo de titorización deberás acudir o/a coordinador/a de curso quen recibirá as túas consultas e derivaraas, de ser o caso, cara ao/á profesor/a titor/a, ou ao persoal ou servizo máis apropiado.

Ligazón aos titores

 

Folleto

 

FAQS y Guía docente

 

 Accións recollidas no PAT

 

No cadro que se acompaña indícanse as diferentes accións que se desenvolverán durante o curso 2018/2019 organizadas por cursos e titulacións.