PAT

 Plan de Acción Titorial 19/20

O PAT ofrece unha orientación académica, socioprofesional, persoal e administrativa, para apoiar o proceso de aprendizaxe do alumnado durante a súa formación, desde o ingreso na Facultade até que finalicen os estudos.

Documento completo del PAT

 

Titores/as

As túas persoas de referencia no PAT serán o/a coordinador/a de curso e o/a profesor/a titor. Cando queras utilizar este servizo de titorización deberás acudir o/a coordinador/a de curso quen recibirá as túas consultas e derivaraas, de ser o caso, cara ao/á profesor/a titor/a, ou ao persoal ou servizo máis apropiado.

Ligazón aos titores

Folleto

FAQS y Guía docente

 

Accións recollidas no PAT

No cadro que se acompaña indícanse as diferentes accións que se desenvolverán durante o curso 2019/20 organizadas por cursos e titulacións.

GRAO EN EDUCACIÓN INFANTIL

Curso

Mes

Actividade

Setembro

Xornadas de acollida

Presentación de servizos da UDC

Decembro

Reunión coordinación 1º cuadrimestre

Maio

Reunión coordinación 2º cuadrimestre

Novembro

Información sobre Mobilidade

Decembro

Reunión coordinación 1º cuadrimestre

Maio

Presentación de optativas

Información sobre Practicum I e bolsas

Reunión de coordinación 2º cuadrimestre

   

Novembro

Aproximación ao Practicum

Información sobre Mobilidade e TFG

Decembro

Reunión coordinación 1º cuadrimestre

Abril

FUAC e prácticas externas remuneradas

Maio

Presentación de materias optativas e bolsas

Charla informativa sobre TFG e Practicum II

Reunión de coordinación 2º cuadrimestre

Outubro

Xornadas Formativas TFG (asignación de temáticas)

Curso da biblioteca para a elaboración do TFG

Novembro

Xornadas de Formación Practicum II

Xaneiro

Curso da biblioteca para a elaboración do TFG

Reunión coordinación: avaliación Practicum II

Febreiro

Xornadas Formativas TFG (alumnado de ampliación)

Marzo

FUAC e Programa de Prácticas Externas Remuneradas

Xornadas de Orientación profesional

Abril

Presentación dos Mestrados da Facultade e programas de doutoramento

Maio

Reunión coordinación 2º cuadrimestre

 

 

GRAO EN EDUCACIÓN primaria

 

Curso

Mes

Actividade

 

Setembro

Xornadas de acollida

Presentación de servizos da UDC

 

Decembro

Reunión de coordinación 1º cuadrimestre

 

Maio

Reunión de coordinación 2º cuadrimestre

 

Novembro

Información sobre Mobilidade

 

Decembro

Reunión de coordinación 1º cuadrimestre

 

Maio

Presentación de optativas

Información sobre Practicum I e bolsas

Reunión de coordinación 2º cuadrimestre

 

   

 

Novembro

Aproximación ao Practicum

Información sobre Mobilidade e TFG

 

Decembro

Reunión de coordinación 1º cuadrimestre

 

Abril

FUAC e prácticas externas remuneradas

 

Maio

Presentación de materias optativas e bolsas

Charla informativa sobre TFG e Practicum II

Reunión de coordinación 2º cuadrimestre

 

Outubro

Xornadas Formativas TFG (asignación de temáticas)

Curso da biblioteca para a elaboración do TFG

 

 

 

Xaneiro

Curso da biblioteca para a elaboración do TFG

 

Febreiro

Xornadas Formativas TFG (alumnado de ampliación)

 

Marzo

FUAC e Programa de Prácticas Externas Remuneradas

Xornadas de Orientación profesional

 

Abril

Presentación dos Mestrados da Facultade e programas de doutoramento

 

Maio

Reunión de coordinación 2º cuadrimestre

 

 

 

GRAO EN logopedia

Curso

Mes

Actividade

Setembro

Xornadas de acollida

Presentación de servizos da UDC

Decembro

Reunión de coordinación 1º cuadrimestre

Maio

Reunión de coordinación 2º cuadrimestre

Novembro

Información sobre Mobilidade

Decembro

Reunión de coordinación 1º cuadrimestre

Maio

Presentación de optativas

Información sobre Practicum I e bolsas

Reunión de coordinación 2º cuadrimestre

   

Outubro/

Novembro

Charla informativa sobre o Practicum I

Información sobre Mobilidade

Novembro

FUAC e prácticas externas remuneradas

Decembro

Reunión de coordinación 1º cuadrimestre

Marzo

Presentación de materias optativas e bolsas

Abril

Xornadas de Formación Practicum II 

Maio

Charla informativa sobre TFG

Reunión de coordinación 2º cuadrimestre

Outubro

Reunión Informativa TFG (asignación de temáticas) e Practicum II

Curso da biblioteca para a elaboración do TFG

Novembro

Presentación da FUAC sobre o Programa de Prácticas Externas Remuneradas

Curso introdutorio de Lingua de Signos

Decembro

Seminario de Orientación laboral: introdución aos procesos de selección das empresas

Febreiro

Xornadas Formativas TFG (alumnado de ampliación)

Abril

Xornadas de Formación do Practicum II

Presentación dos Mestrados da Facultade e programas de doutoramento

Maio

Reunión de coordinación 2º cuadrimestre

 

 

GRAO EN EDUCACIÓN SOCIAL

Curso

Mes

Actividade

Setembro

Xornadas de acollida

Presentación de servizos da UDC

Decembro

Reunión de coordinación 1º cuadrimestre

Maio

Reunión de coordinación 2º cuadrimestre

Novembro

Información sobre Mobilidade

Decembro

Reunión de coordinación 1º cuadrimestre

Maio

Presentación das materias optativas de 3º curso

Información sobre Practicum I e bolsas

Reunión de coordinación 2º cuadrimestre

   

Novembro

Aproximación ao Practicum

Información sobre Mobilidade e TFG

Decembro

Reunión de coordinación 1º cuadrimestre

Abril

FUAC e prácticas externas remuneradas

Maio

Presentación de materias optativas e bolsas

Charla informativa sobre TFG e Practicum II

Reunión de coordinación 2º cuadrimestre

Outubro

Xornadas Formativas TFG (asignación de temáticas)

Curso da biblioteca para a elaboración do TFG

Novembro

Xornadas de Formación Practicum II

Xaneiro

Curso da biblioteca para a elaboración do TFG

Reunión de coordinación: avaliación Practicum II

Febreiro

Xornadas Formativas TFG (alumnado de ampliación)

Abril

FUAC e Programa de Prácticas Externas Remuneradas

Xornadas de Orientación profesional

Presentación dos Mestrados da Facultade e programas de doutoramento

Maio

Reunión de coordinación 2º cuadrimestre