Facultade de Ciencias da Educación
Universidade da Coruņa
 
Accesos Directos
Practicum

   
  Grao en Educación Infantil

Practicum I  

Practicum II  

Grao en Educación Primaria


Practicum I  

Practicum II  

Grao en Educación Social

Practicum I  

Practicum II  Grao en Logopedia

Practicum I   


Practicum II   

 

 
Psicopedagoxía

Practicum 2012-13         (1ª nota informativa)   (Nota informativa 09-11-2012)

Oferta Plazas 2012-13

Ficha de Avaliacion
Listaxe centros e titores
ANTIGAS TITULACIONS

Mestre Audición e Linguaxe

Practicum 2012-13  
Nota Informativa  Mestre Educación Fisica

Practicum 2012-13  
Nota Informativa  Mestre Educación Infantil

Practicum 2012-2013  
Nota Informativa  Mestre Educación Primaria

Practicum 2012-13  
Nota Informativa  Educación social

Practicum 2012-13  
Nota Informativa  Logopedia

Practicum 2012-13  
Nota Informativa   


Diseño y desarrollo: Artismedia.es