A A

Estudos

Psicopedagoxía

Materias

PRIMEIRO CURSO

101 Deseño, Desenvolvemento e Innovación do Currículo
Extinguida
A Torres Santomé, Jurjo
102 Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagóxica
Extinguida
A Iglesias Cortizas, María Josefa
103 Métodos de Investigación en Educación
Extinguida
A García Real, Teresa Juana
Rebollo Quintela, Nuria
104 Intervención Psicopedagóxica nos Trastornos do Desenvolvemento
Extinguida
A Baña Castro, Manoel
105 Psicoloxía da Educación e Intervención Psicopedagóxica
Extinguida
A Valle Arias, Antonio
106 Medios e Recursos Didácticos
Extinguida
1C Bueno Aguilar, Juan José
107 Psicopatoloxía Infantoxuvenil
Extinguida
A García de la Torre, María del Pilar
Simón López, Miguel Ángel
108 Política e Lexislación Educativas
Extinguida
A Malheiro Gutiérrez, José ManuelSEGUNDO CURSO

201 Educación Especial A Núñez Mayán, María Teresa
202 Orientación Profesional 1C Iglesias Cortizas, María Josefa
203 Diagnóstico en Educación A García-Fuentes de la Fuente, Carmen Delia
204 Psicoloxía da Instrucción A Valle Arias, Antonio
Rodríguez Martínez, Susana
205 Dificultades de Aprendizaxe e Intervención Psicopedagóxica A Cuevas González, Lino Manuel
206 Formación e Actualización na Función Docente A González Sanmamed, Mercedes
207 Avaliación de Programas, Centros e Profesores 2C Espido Bello, Xosefa Eva
208 Métodos e Técnicas de Avaliación de Centros 1C Espiñeira Bellón, Eva
209 Psicopedagoxía da Lectura e da Escritura 2C Vieiro Iglesias, María del PilarTERCEIRO CURSO

Pendente de informar


OPTATIVAS


601 Modificación de Conducta en Ambientes Educativos 1C Bueno Palomino, Ana María
604 Avaliación e Intervención Psicopedagóxica
Extinguida
1C Baña Castro, Manoel
605 Intervención Psicopedagóxica no Medio Familiar 2C López Larrosa, Silvia
606 Administración e Supervisión de Centros 1C Longueira Matos, Silvana
609 Análise de Datos na Investigación Educativa A Arias Rodríguez, María Alicia
Rebollo Quintela, Nuria
Pérez Crego, María Cristina
612 Historia da Educación en Galicia 1C Gabriel Fernández, Narciso de
613 Psicoloxía Comunitaria 1C García Mira, Ricardo Antonio
Espinosa Breen, Pablo
614 Pensamento e Linguaxe 2C González Fernández, María Ángeles
615 Neuropsicoloxía 2C Fernández García, Rosa María
616 Antropoloxía da Familia
Extinguida
2C
617 Educación Científica e Curriculum Escolar
Extinguida
2C Martínez Losada, María Cristina
     


 

COMPLEMENTOS DE FORMACION


701 Didáctica Xeral 1C Torres Santomé, Jurjo
702 Teoría e Institucións Contemporáneas de Educación 2C Candedo Gunturiz, María Dolores
703 Organización do Centro Escolar 2C González Sanmamed, Mercedes
704 Psicoloxía da Educación 1C Baña Castro, Manoel
705 Métodos, Deseños e Técnicas de Investigación Psicolóxica 2C Redondo Díaz, María Milagros
706 Procesos Psicolóxicos Básicos 1C Valle-Inclán Alsina, Fernando del
707 Psicoloxía da Personalidade 2C Bueno Palomino, Ana María
708 Psicoloxía Social 1C García Mira, Ricardo Antonio
     

Exames

Curso 2016-2017:
 

 

Diciembre  Decembro   2016   
Febreiro   2017   
Xuño   2017   
Setembro   2017