Facultade de Ciencias da Educación
Universidade da Coruña
 
Accesos Directos
Estudos

Grao en Educación Social


 • Curso 2016-2017
  Todos os cursos e convocatorias:   

  Avaliación adiantada:   

 • Horarios 2016-17 todos os cursos   

 • Plan de Acción Titorial 16/17

  O PAT quere ofrecerche unha persoa de referencia que te apoie e oriente no teu desenvolvemento académico, persoal e na adaptación ao contexto curricular e social universitario, desde o teu ingreso na Facultade até que finalices os teus estudos.

  Documento do PAT

   

  Curso

  Mes

  Actividade

   

  SETEMBRO

  Xornadas de acollida (5 e 6 de Setembro)

   

  ABRIL

  Necesidades de formación complementaria para futuros graduados da Facultade.

       

   

  NOVEMBRO

  Charlas sobre mobilidade.

   

  MAIO

  Presentación Optativas

   

   

   

   

  OUTUBRO

  Charla informativa sobre o Practicum I (Data: 17 de Outubro)

   

  NOVEMBRO

  Xornadas de Formación Practicum II (Data: 8 de Novembro)

   

  NOVEMBRO

  Charlas sobre mobilidade

   

  MAIO

  Presentación optativas, Practicum I e bolsas (Data: 2 de Maio)

   

  NOVEMBRO

  Xornadas de Formación Practicum II (Data: 8 de Novembro)

   

  XANEIRO

  ORIENTACIÓN LABORAL

  Seminario de fomento da cultura emprendedora (Data: 24 de Xaneiro de 9:00 a 12:00). EMPREGO UDC.

   

  Seminario orientación laboral: introdución aos procesos de selección das empresas (Data: 24 de Xaneiro de 12:00 a 15:00). EMPREGO UDC.

   

  ABRIL

  Charla informativa sobre normativa de plaxio e ferramentas para detectalo. (Data: 27 de ABRIL)

   

  MAIO

  Presentación de Optativas e bolsas (Data: 2 de Maio)

   

  MAIO

  Xornada sobre orientación profesional na Educación Social e presentación da FUAC sobre o Programa de Prácticas Externas Remuneradas (Data: 4 e 5 de Maio)

   

  MAIO

  Presentación mestrados da facultade.

   

  Titores/as

  As túas persoas de referencia no PAT serán o/a coordinador/a de curso e o/a profesor/a titor. Cando queras utilizar este servizo de titorización deberás acudir o/a coordinador/a de curso quen recibirá as túas consultas e derivaraas, de ser o caso, cara ao/á profesor/a titor/a, ou ao persoal ou servizo máis apropiado.

  Enlace a titores

   

Diseño y desarrollo: Artismedia.es