Estudos

Grao en Logopedia

MateriasPRIMEIRO CURSO

001 Anatomía dos órganos da audición e a linguaxe 1C Arufe Gonda, Mª del Carmen
002 Procesos psicolóxicos básicos 1C Marcos Malmierca, José Luis
003 Psicolingüística 1C Valle-Inclán Alsina, Fernando del
González Fernández, María Ángeles
Marcos Malmierca, José Luis
004 Lingüística 1C Álvarez Cáccamo, Celso María
Guzzi, Eleonora
005 Fundamentos de intervención logopédica 1C Losada Puente, Luisa
006 Fisioloxía dos órganos da audición e a linguaxe 2C De Labra Pinedo, Carmen
Rivadulla Fernández, Juan Casto
007 Psicoloxía do desenvolvemento da linguaxe 2C Freire Rodríguez, Carlos
Ogneva , Anastasiia
Ferradás Canedo, María del Mar
008 Bases didácticas da intervención logopédica 2C García Cabeza, Belén
009 Metodoloxía da investigación 2C Redondo Díaz, María Milagros
010 Fundamentos de avaliación e diagnóstico 2C Durán Bouza, Montserrat
García Fernández, Jorge
Otero Otero, Patricia


SEGUNDO CURSO

011 Inclusión educativa e adaptación do currículo 1C Castro Rodríguez, María Montserrat
012 Alteracións de base evolutiva 1C Vázquez Grobas, María Amparo
013 Alteracións de base conxénita 1C Pásaro Méndez, Eduardo José
014 Alteracións de base condutual 1C Bueno Palomino, Ana María
015 Patoloxía da audición. voz e deglución 1C Vázquez Barro, Juan Carlos
016 Neuropsicoloxía 2C Lamas González, Juan Ramón
017 Avaliación das alteracións de base evolutiva 2C Vázquez Grobas, María Amparo
018 Audioloxía clínica 2C López Amado, Manuel
019 Avaliación das alteracións de base condutual 2C Durán Bouza, Montserrat
Bueno Palomino, Ana María
020 Rehabilitación das deficiencias auditivas 2C Lodeiro Fernández, Leire


TERCEIRO CURSO

021 Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica 1C Vilariño Vilariño, María Isabel
022 Comunicación Aumentativa e Alternativa 1C Gómez Taibo, María Luisa
023 Trastornos da Lectura, a Escritura e o Cálculo 1C Freire Rodríguez, Carlos
Vieiro Iglesias, María del Pilar
024 Técnicas de Modificación de Conduta nos Trastornos da Linguaxe e a Comunicación 1C Bueno Palomino, Ana María
025 Estratexias de Intervención Temperá 1C García Fernández, Manuel
026 Avaliación das Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica 2C Vilariño Vilariño, María Isabel
027 Intervención Logopédica nos Trastornos da Fala e a Voz 2C García Real, Teresa Juana
028 Practicum I 2C Botana Lois, Iria
Bueno Palomino, Ana María
Cortés Cortés, Joselyn Francis
García Real, Teresa Juana
González Fernández, María Ángeles
Lodeiro Fernández, Leire
Pernas Cortiñas, Lorena
Redondo Díaz, María Milagros
Rodríguez Machado, Eduardo Rafael
Vieiro Iglesias, María del Pilar
Vilamea Pérez, Monica
Vilariño Vilariño, María Isabel
029 Psicoloxía da Comunicación 2C Reig Botella, Adela
030 Aprendizaxe e Percepción da Fala 2C Marcos Malmierca, José Luis
031 Desenvolvemento Cognitivo, Social e da Personalidade 2C García Fernández, Manuel
032 Novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación Aplicadas á Intervención Logopédica 2C Lorenzo Castiñeiras, Juan José
033 Análise de Datos 2C Pendente de informar


CUARTO CURSO

034 Intervención logopédica nos trastornos da linguaxe 1C García Real, Teresa Juana
035 Rehabilitación do aparato bucofonador e da deglución 1C Vilariño Vilariño, María Isabel
036 Lingua galega 1C López Viñas, Xoán Luis
037 Lingua Española 1C Córdoba Rodríguez, Félix
038 Avaliación de programas de intervención logopédica 1C Ríos de Deus, María Paula
039 Fisioterapia do aparato bucofonador 1C Souto Camba, Sonia
040 A voz profesional 1C Vilariño Vilariño, María Isabel
041 Introdución á Lingua de Signos Española 1C Bao Fente, María Concepción
042 Lingüística clínica
Extinguida
1C Pendente de informar
043 Habilidades de comunicación terapéutica 1C García de la Torre, María del Pilar
044 Sociolingüística 1C Lourido Hermida, Isaac
045 Practicum II 2C Baña Castro, Manoel
Bueno Palomino, Ana María
Cortés Cortés, Joselyn Francis
García Cabeza, Belén
García Real, Teresa Juana
Lodeiro Fernández, Leire
Losada Puente, Luisa
Redondo Díaz, María Milagros
Vilariño Vilariño, María Isabel
046 Traballo de Fin de Grao 2C Arufe Gonda, Mª del Carmen
Durán Bouza, Montserrat
Fernández Méndez, Juan Carlos
García Fernández, Manuel
García Real, Teresa Juana
Gómez Taibo, María Luisa
González Fernández, María Ángeles
Laffon Lage, Blanca
Lamas González, Juan Ramón
Lodeiro Fernández, Leire
Losada Puente, Luisa
Marcos Malmierca, José Luis
Pásaro Méndez, Eduardo José
Peralbo Uzquiano, Manuel
Risso Migues, Alicia Gloria
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Rodríguez Machado, Eduardo Rafael
Valdiglesias García, Vanessa
Vázquez Grobas, María Amparo
Vieiro Iglesias, María del Pilar
Vilariño Vilariño, María Isabel
Docentes

Exames

Curso 2019-2020

Todos os cursos, grupos  e convocatorias:   

Avaliacion adiantada;  

Horarios

Horarios 2019-20 todos os cursos   

Practicum

TFG

- Tribunais 2019-20

Guía Docente

- Documento Marco TFG

Calendario TFG 2019-20 (05/05/20)

- Curso de axuda para a preparación do TFG 


 - Documentación necesaria para a defensa do TFG


Nota:
toda a información atópase actualizada na App-TFG para o alumnado e Intranet da web do centro para o profesorado.

PAT