Estudos

Mestrado Universitario en Didácticas Específicas

Información

O Mestrado en Didácticas Específicas ten por obxecto afondar na formación especializada de profesionais no ámbito da educación formal ou non formal en relación ás distintas áreas (Didáctica das Ciencias Experimentais, Didáctica das Ciencias Sociais; Didáctica da Expresión Corporal; Didáctica da Expresión Musical; Didáctica da Expresión Conversación; Didáctica da Matemática), contemplando un claro carácter interdisciplinar. O mestrado está dirixido especialmente ao profesorado dos niveis educativos elementais (educación infantil e primaria), así como a outros profesionais interesados nos devanditos niveis. Este mestrado, ademais de atender á innovación educativa achégase á iniciación á investigación nas diferentes áreas abrindo as portas á realización de investigacións posteriores máis profundas (tese doutoral). Mais detalles en (http://estudos.udc.es/gl/study/start/4513V01/)

 

 

 ACLARACIÓN PREINSCRIPCIÓN

Listaxe provisional de alumnos admitidos e excluidos para o curso 2017-18 (1ª convocatoria)
Listaxe DEFINITIVO de alumnos admitidos e excluidos para o curso 2017-18 (1ª convocatoria)

Listaxe provisional de alumnos admitidos e excluidos 2017-18(2ª convocatoria)
Listaxe DEFINITIVO de alumnos admintidos e excluidos 2017-18 (2ª convocatoria)

Listaxe provisional de alumnos admitidos e excluidos 2017-18(3ª convocatoria)


Listaxe provisional de alumnos extranxeiros admitidos e excluidos para o curso 2017/18
Listaxe definitiva de alumnos extranxeiros admitidos e excluidos para o curso 2017/18

 

 

Listaxe provisional de alumnos admitidos e excluidos para o curso 2018-19 (1ª convocatoria)
Listaxe DEFINITIVO de alumnos admitidos e excluidos para o curso 2018-19 (1ª convocatoria)

 

 

Materias

Innovación nas didácticas

201 Inglés. aprendizaxe integrada de contidos en linguas estranxeiras 1C Bobadilla Pérez, María
202 Practicum 2C Arufe Giráldez, Víctor
Bas López, Maria Begoña
Muriano Rodríguez, María Montserrat
Bugallo Rodríguez, Ánxela
Chao Fernández, Rocío
Diéguez Cequiel, Uxío Breogán
Fraguela Vale, Raúl
García Barros, Susana
Mesías Lema, José María
Chao Fernández, Aurelio
Varela Garrote, Lara
208 TFM 2C Arufe Giráldez, Víctor
Bas López, Maria Begoña
Bobadilla Pérez, María
Bugallo Rodríguez, Ánxela
Chao Fernández, Rocío
Fraguela Vale, Raúl
García Barros, Susana
Mesías Lema, José María
Muriano Rodríguez, María Montserrat
Rodríguez Romero, María del Mar
Varela Garrote, Lara


Proxectos Interdisciplinares

203 A interdisciplinariedade en contexto 1C Fraguela Vale, Raúl
Diéguez Cequiel, Uxío Breogán
204 Análise de experiencias interdisciplinares 1C Chao Fernández, Rocío
Suárez Brandariz, Roberto
Mosquera Castro, Estefanía
205 Deseño de proxectos interdisciplinares 1C García Barros, Susana
Mato Vázquez, Mª Dorinda


Investigación

206 Metodoloxía cualitativa 1C Rodríguez Romero, María del Mar
207 Metodoloxía cuantitativa 1C Mendiri Ruiz de Alda, Paula María


Optativas

209 Investigación e innovación en didáctica das ciencias 2C Martínez Losada, María Cristina
Rivadulla López, Juan Carlos
210 Estratexias no ensino das ciencias e na educación ambiental 2C Bugallo Rodríguez, Ánxela
Vega Marcote, Pedro
211 Didáctica dos espazos culturais en contextos educativos 2C Bas López, Maria Begoña
212 Investigación e innovación na didáctica das ciencias sociais 2C García Morís, Roberto
213 Traballo por proxectos en educación física 2C Varela Garrote, Lara
214 Investigación e innovación en didáctica da expresión corporal 2C Arufe Giráldez, Víctor
215 Investigación e innovación en didáctica da expresión musical 2C Chao Fernández, Aurelio
Chao Fernández, Rocío
216 Técnicas e recursos para o ensino musical 2C Rosa Napal, Francisco César
Chao Fernández, Rocío
217 Investigación e innovación en didáctica das artes visuais 2C Mesías Lema, José María
218 Procesos e estratexias sensibles en fotografía e arte contemporánea 2C Mesías Lema, José María
Calviño Santos, Guillermo
219 Investigación e innovación en didáctica das linguas iniciais e as súas literaturas 2C Pardo de Neyra Fernández Couso, Xulio
220 Investigación e innovación en didáctica da lingua e a literatura extranxeira (inglés) 2C Couto Cantero, Pilar
221 Investigación e innovación en didáctica da matemática Horas Grupos 2C Mato Vázquez, Mª Dorinda
Naya Riveiro, Mª Cristina
222 Dificultades na aprendizaxe das matemáticas. Enfoque práctico 2C Soneira Calvo, Carlos
Torre Fernández, Enrique de la

Docentes

Exames

Horarios

Practicum

TFM

PAT

Ligazóns

Novas