INTRANET >> FACULTADE CIENCIAS DA EDUCACION
Escriba o e-mail, que está informado na sua ficha de docente
da web da Facultade e inmediatamente chegaralle por ese mesmo correo,
a contrasinal para acceder a Intranet.


E-mail: