Benvida

O Mestrado Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas, é unha proposta de mestrado da Universidade da Coruña (UDC) que cobre novas necesidades formativas derivadas das transformacións educativas do proceso de implantación da LOMCE, así como da necesidade de fomentar culturas profesionais críticas e emprendedoras no ámbito socioeducativo, desde o compromiso coa mellora en tarefas directivas e innovadoras na xestión en consonancia coas demandas organizacionais e sociais dunha sociedade plural e complexa. 

Coordinador:

Jesús Miguel Muñoz Cantero

Contacto:

Correo-e: mestrado.dixin@udc.es
Teléfono: 88 101 1799 (excepto agosto)

Accesos directos: