Exames 2018-19

PRIMEIRA OPORTUNIDADE:     • Primeiro cuadrimestre     • Segundo cuadrimestre

SEGUNDA OPORTUNIDADE:    • Primeiro cuadrimestre     • Segundo cuadrimestre

OB (Materias obrigatorias): Aula 1/5
E1 (Especialidade de Psicoloxía da saúde): Aula 1/5
E2 (Especialidade de Intervención psicolóxica en contextos educativos): Aula 1/4

  

PRIMEIRA OPORTUNIDADE: PRIMEIRO CUADRIMESTRE

  16:00 a 18:00 horas   18:00 a 20:00 horas

LUNS

21 DE XANEIRO

OB
Aprendizaxe, cognición e conduta
(Prof. José Luis Marcos)

LUNS

14 DE XANEIRO

OB
Psicoloxía da memoria
(Profa. Mª Ángeles González)

MARTES

8 DE XANEIRO

E1
Hipnose: técnicas, bases fisiolóxicas e aplicacións clínicas
(Prof. Juan Lamas)

MARTES

15 DE XANEIRO

E1
Psicoloxía social da saúde
(Prof. Pablo Espinosa)

E2
Trastornos da linguaxe oral e escrita: lectura e comprensión
(Prof. Lino Cuevas)

E2
Os modelos mentais nas relacións de apego
(Prof. Manuel García)

MÉRCORES

9 DE XANEIRO

OB
Autorregulación cognitivo-comportamental
(Profs. Susana Rodríguez)

MÉRCORES

16 DE XANEIRO

OB
Psicoloxía social aplicada
(Profs. Miguel Clemente e Pablo Espinosa)

XOVES

10 DE
XANEIRO

E1
Psicofarmacoloxía
(Profa. Blanca Laffon)

XOVES

17 DE XANEIRO

E1
Neuroxenética, dependencia e discapacidade
(Prof. Eduardo Pásaro)

E2
Motivación e emoción en contextos educativos
(Prof. Antonio Valle)

E2
Intervención psicolóxica na familia
(Profa. Silvia López Larrosa)

VENRES

11 DE
XANEIRO

OB
Biopsicoloxía
(Profa. Rosa Mª Fernández)

VENRES

18 DE XANEIRO

OB
Psicología clínica da saúde
(Profa. Patricia Otero)

SUBIR

 

PRIMEIRA OPORTUNIDADE: SEGUNDO CUADRIMESTRE

  16:00 a 18:00 horas   18:00 a 20:00 horas

LUNS

20 DE MAYO

E1
Saúde laboral e calidade de vida laboral
(Prof. Adela Reig)

LUNS

27 DE MAYO

OB
Métodos e técnicas de recollida de información en psicoloxía aplicada
(Profa. Alicia Risso)

E2
Comunicación aumentativa e alternativa no contexto da educación especial
(Profs. Mª del Mar Ferradás y Carlos Freire)

MARTES

21 DE MAIO

E1
Investigación de proceso en psicoterapia
(Prof. Valentín Escudero)

MARTES

28 DE MAIO

OB
Benestar psicolóxico
(Prof. Carlos Freire)
E2
Promoción da saúde dos adolescentes en contextos socioeducativos
(Prof. Eduardo Barca)

MÉRCORES

22 DE MAIO

E1
Áreas de intervención en psicoloxía clínica da saúde I
(Profs. Ana Bueno y Jorge García)

MÉRCORES

29 DE MAIO

E1
Áreas de intervención en psicoloxía clínica da saúde II
(Prof. Juan Carlos Fernández)
E2
Intervención psico-educativa nas dificultades da aprendizaxe da escritura
(Profa. Rosa M. González Seijas)
E2
Lectura e novas tecnoloxías
(Prof. Manuel García e Manuel Peralbo)

XOVES

23 DE MAIO

OB
Documentación, organización e presentación dun traballo de investigación
(Prof. Antonio Valle)

XOVES

30 DE MAIO

OB
Avaliación e intervención psicolóxica en dificultades de aprendizaxe
(Prof. Manoel Baña)

SUBIR

 

SEGUNDA OPORTUNIDADE: PRIMEIRO CUADRIMESTRE

  16:00 a 18:00 horas 18:00 a 20:00 horas

LUNS

1 DE XULLO

OB
Aprendizaxe, cognición e conducta
(Prof. José Luis Marcos)

OB
Psicología da memoria
(Profa. Mª Ángeles González)

MARTES

2 DE XULLO

E1
Hipnose: técnicas, bases fisiolóxicas e aplicacións clínicas
(Prof. Juan Lamas)

E1
Psicoloxía social da saúde
(Prof. Pablo Espinosa)

E2
Trastornos da linguaxe oral e escrita: lectura e comprensión
(Prof. Lino Cuevas)

E2
Os modelos mentais nas relacións de apego
(Prof. Manuel García)

MÉRCORES

3 DE XULLO

OB
Autorregulación cognitivo-comportamental
(Profa. Susana Rodríguez )

OB
Psicoloxía social aplicada
(Profs. Miguel Clemente e Pablo Espinosa)

XOVES

4 DE XULLO

E1
Psicofarmacoloxía
(Profa. Blanca Laffon)
E1
Neuroxenética, dependencia e discapacidade
(Prof. Eduardo Pásaro)

E2
Motivación e emoción en contextos educativos
(Prof. Antonio Valle)

E2
Intervención psicolóxica na familia
(Profa. Silvia López Larrosa)

VENRES

5 DE XULLO

OB
Biopsicoloxía
(Profa. Rosa Mª Fernández)
OB
Psicoloxía clínica da saúde
(Profa. Patricia Otero)

SUBIR

 

SEGUNDA OPORTUNIDADE: SEGUNDO CUADRIMESTRE

  16:00 a 18:00 horas 18:00 a 20:00 horas

LUNS

8 DE XULLO

E1
Saúde laboral e calidade de vida laboral
(Profa. Adela Reig)

OB
Métodos e técnicas de recollida de información en psicoloxía aplicada
(Profa. Alicia Risso)

E2
Comunicación aumentativa e alternativa np contexto da educación especial
(Profs. Mª del Mar Ferradás y Carlos Freire)

MARTES

9 DE XULLO

E1
Investigación de proceso en psicoterapia
(Prof. Valentín Escudero)
OB
Benestar psicolóxico
(Prof. Carlos Freire)
E2
Promoción da saúde do adolescentes en contextos socio-educativos (Prof. Eduardo Barca)

MÉRCORES

10 DE XULLO

E1
Áreas de intervención en psicoloxía clínica da saúde I
(Prof. Jorge García)
E1
Áreas de intervención en psicoloxía clínica da saúde II
(Prof. Juan Carlos Fernández)
E2
Intervención psico-educativa nas dificultades da aprendizaxe da escritura
(Profa. Rosa M. González Seijas)
E2
Lectura e novas tecnoloxías
(Profs. Manuel García e Manuel Peralbo)

XOVES

11 DE XULLO

OB
Documentación, organización e presentación dun trabajo de investigación
(Prof.Antonio Valle)
OB
 Evaluación e intervención psicolóxica en dificultades de aprendizaxe
(Prof. Manoel Baña)

SUBIR