Horarios 2018-19

Primeiro cuadrimestre

Segundo cuadrimestre

Todas as materias terán 21 horas de clases presenciais.

OB (Materias obrigatorias): Aula 1/5
E1 (Especialidade de Psicoloxía da saúde): Aula 1/5
E2 (Especialidade de Intervención psicolóxica en contextos educativos): Aula 1/4
 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE

  16:00 a 18:00 horas 18:00 a 20:00 horas
LUNS OB
Aprendizaxe, cognición e conduta
(Prof. José Luis Marcos)

OB
Psicoloxía da memoria
(Profa. Mª Ángeles González)

MARTES

E1
Hipnose: técnicas, bases fisiolóxicas e aplicacións clínicas
(Prof. Juan Lamas)

E1
Psicoloxía social da saúde
(Prof. Pablo Espinosa)

E2
Trastornos da linguaxe oral e escrita: lectura e comprensión
(Prof. Lino Cuevas)

E2
Os modelos mentais nas relacións de apego
(Prof. Manuel García)

MÉRCORES

OB
Autorregulación cognitivo-comportamental
(Profa. Susana Rodríguez)

OB
Psicoloxía social Aplicada
(Profs. Miguel Clemente y Pablo Espinosa)

XOVES E1
Psicofarmacoloxía
(Profa. Blanca Laffon)
E1
Neuroxenética, dependencia e discapacidade
(Prof. Eduardo Pásaro)

E2
Motivación e emoción en contextos educativos
(Prof. Antonio Valle)

E2
Intervención psicolóxica na familia
(Profa. Silvia López Larrosa)

VENRES OB
Biopsicoloxía
(Profa. Rosa Mª Fernández)
OB
Psicoloxía clínica da saúde
(Profa. Patricia Otero)

SUBIR

SEGUNDO CUADRIMESTRE

  16:00 a 18:00 horas 18:00 a 20:00 horas
LUNS E1
Saúde laboral e calidade de vida laboral
(Profa. Adela Reig)
OB
Métodos e técnicas de recollida de información en psicoloxía aplicada
(Profa. Alicia Rsso)
E2
Comunicación aumentativa e alternativa no contexto da educación especial
(Profs. Mª del Mar Ferradás y Carlos Freire)
MARTES E1
Investigación de proceso en psicoterapia
(Prof. Valentín Escudero)
OB
Benestar psicolóxico
(Prof. Carlos Freire)
E2
Promoción da saúde dos adolescentes en contextos socioeducativos
(Prof. Eduardo Barca)
MÉRCORES  E1
Áreas de intervención en psicoloxía clínica da saúde I
(Profs. Ana Bueno y Jorge García)
E1
Áreas de intervención en psicoloxía clínica da saúde II
(Prof. Juan Carlos Fernández
 E2
Intervención psico-educativa nas dificultades da aprendizaxe da escritura
(Profa. Rosa M. González Seijas)
E2
Lectura e novas tecnoloxías
(Profs. Manuel García y Manuel Peralbo)
XOVES OB
Documentación, organización e presentación dun traballo de investigación
(Prof. Antonio Valle)

OB
Avaliación e intervención psicolóxica en dificultades de aprendizaxe
(Prof. Manoel Baña)

VENRES  
 
 
 

SUBIR