Módulos e materias

 Todas as materias soltas teñen 3 créditos, excepto o Traballo de fin de mestrado (que ten 6).

MÓDULO / MATERIA
Carácter
Cuadri-mestre
1: Metodoloxía de investigación
652438001
Documentación, organización e presentación dun traballo de investigación
OB
2
652438002
Métodos e técnicas de recollida de información en psicoloxía aplicada
OB
2
2: Procesos básicos en psicoloxía aplicada
652438003
Aprendizaxe, cognición e conduta
OB
1
652438004
Psicoloxía da memoria
OB
1
652438005
Motivación e emoción en contextos educativos
ESP 2
1
652438006
Os modelos mentais nas relacións de apego
ESP 2
1
3: Psicoloxía social aplicada
652438007
Psicoloxía social aplicada
OB
1
652438008
Sde laboral e calidade de vida laboral
ESP 1
2
652438009
Psicoloxía social da saúde
ESP 1
1
4: Psicobioloxía e saúde
652438010
Biopsicoloxía
OB
1
652438011
Neuroxenética, dependencia e discapacidade
ESP 1
1
652438012
Hipnose: técnicas, bases fisiolóxicas e aplicacións clínicas
ESP 1
1
652438013
Psicofarmacoloxía
ESP 1
1
5: Psicoloxía e saúde
652438014
Psicoloxía clínica da saúde
OB
1
652438015
Benestar psicolóxico
OB
2
652438016
Áreas de intervención en psicoloxía clínica da saúde I
ESP 1
2
652438017
Áreas de intervención en psicoloxía clínica da saúde II
ESP 1
2
652438018
Investigación de proceso en psicoterapia
ESP 1
2
6: Lecto-escritura
652438019
Trastornos da linguaxe oral e escrita: lectura e comprensión
ESP 2
1
652438020
Lectura e novas tecnoloxías
ESP 2
2
652438021
Intervención psicoeducativa nas dificultades da aprendizaxe da escritura
ESP 2
2
7: Intervención psicoeducativa e necesidades educativas especiais
652438022
Autorregulación cognitivo-comportamental
OB
1
652438023
Avaliación e intervención psicolóxica en dificultades de aprendizaxe
ESP 2
2
652438024
Promoción da saúde dos adolescentes en contextos socioeducativos
OB
2
652438025
Intervención psicolóxica na familia
ESP 2
1
652438026
Comunicación aumentativa e alternativa no contexto da educación especial
ESP 2
2
8: TRABALLO DE FIN DE MESTRADO
652438027
TRABALLO DE FIN DE MESTRADO
OB
2